Phiên bản mobile

KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH, KIẾM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH, PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI !

MENU

 

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Phản biện xã hội dự thảo Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025”

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 20:43 | 06/01 Lượt xem: 280

Chiều ngày 6/01/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025” do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh chủ trì soạn thảo. Ông Võ Xuân Ca- UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thành phần tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư- Cơ quan chủ trì soạn thảo Đề án, đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh; thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chuyên gia trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế, tài nguyên-môi trường, giám định tư pháp...

Xã hội hóa là một chủ trương, chính sách lớn, có ý nghĩa quan trọng và lâu dài, nhằm huy động mọi tiềm năng và nguồn lực các thành phần kinh tế và của toàn xã hội, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa không đơn thuần là giải pháp tình thế nhằm huy động sức dân khi ngân sách nhà nước còn khó khăn, mà còn là sự đổi mới cách nghĩ, cách làm, cách quản lý của Nhà nước, tiếp tục thực hiện phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm nhằm phát huy nội lực, tính chủ động của mọi thành phần, mục tiêu phục vụ lợi ích cho toàn xã hội.


Toàn cảnh Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, ông Võ Xuân Ca- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá sơ bộ những năm qua, việc thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt những kết quả tích cực, bước đầu khai thác, phát huy tiềm năng và các nguồn lực của xã hội, góp phần giảm chi ngân sách đầu tư cho các cơ sở dịch vụ công lập và giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn 2008-2020: Toàn tỉnh có 43 cơ sở thực hiện xã hội hóa, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5.300 tỷ đồng, chủ yếu ở lĩnh vực giáo dục. Địa bàn đầu tư tập trung chủ yếu ở khu vực thành phố, t