Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Quế Sơn: Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:52 | 22/06 Lượt xem: 10531

Chiều ngày 19/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 98 đại biểu là các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 xã, thị trấn, Trưởng Ban công tác Mặt trận 74 KDC trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Hùng đã triển khai nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động Mặt trận các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội nghị tập trung quán triệt, triển khai nội dung 5 chương trình hành động, đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc quyết tâm xây dựng Quảng Nam phát triển bền vững; tích cực vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết, mở rộng các hoạt động đối ngoại Nhân dân; thường xuyên củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Quang cảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị trên cơ sở Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận cấp trên, Mặt trận huyện Quế Sơn căn cứ tình hình thực tế để xây dựng chương trình hành động phù hợp với địa phương, tổ chức các hoạt động, việc làm cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận cần củng cố, tăng cường, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh, gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần phát huy sức mạnh của Mặt trận và các tổ chức thành viên chung sức xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng phát triển.

Kết luận hội nghị, ông Lý Xuân Phong- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nghiêm túc tiếp thu các nội dung truyền đạt và chỉ đạo Mặt trận từ huyện đến xã, thị trấn triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Nguồn tin: VP Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select