Phiên bản mobile

Mode:         

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VIII- NĂM 2020!

MENU

Chi tiết tin

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Núi Thành: Sơ kết 05 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam năm 2015

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 10:50 | 15/06 Lượt xem: 3063

Vừa qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; Tổng kết tuyên dương điển hình tiến tiến trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của hệ thống MTTQ Việt Nam (2015-2019) và khen thưởng các cấp thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Dự và chủ trì hội nghị có Ông Võ Văn Thạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí trong Ban Thường trực cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và các cá nhân, tập thể được tuyên dương khen thưởng cùng tham dự.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước (2015-2019), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành cụ thể hóa thành nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới các nội dung và phương thức thực hiện các phong trào thành công trên nhiều lĩnh vực, đề ra phương hướng, mục tiêu và các chương trình hành động cụ thể để triển khai phù hợp với tình hình tại địa phương. Trong 05 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp xây dựng 54 tiểu phẩm sân khấu hóa, tổ chức 132 đợt tuyên truyền theo chuyên đề, xây dựng 780 chương trình phát thanh đại đoàn kết…Chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nâng cao, được chứng minh bằng tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa nâng lên hằng năm (từ 34.857 hộ, tỷ lệ 87,5% vào năm 2015, đến năm 2019, đạt được 38.585 hộ, tỷ lệ 90,84%); toàn huyện có 96 Tộc họ xây dựng mô hình “Tộc văn hóa”, đến nay có 69 Tộc được công nhận; có 06/103 KDC đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 09/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Từ 2015-2019, Quỹ “Vì Người nghèo” của 2 cấp đã vận động được gần 9 tỷ đồng, là điều kiện để xây dựng và sữa chữa được 199 căn nhà cho hộ nghèo, trao phương tiện sinh kế cho 414 hộ nghèo, tặng gần 4 nghìn suất quà cho các em học sinh nghèo và 891 trường hợp được trợ giúp chữa bệnh…. Qua 05 năm, toàn huyện đã tổ chức được 158 cuộc diễn đàn với 11.698 người tham dự, có 1613 ý kiến tham gia, 110 cuộc đối thoại với 9307 người tham dự, có 1.168 ý kiến; cấp huyện tổ chức giám sát 119 cuộc (bằng 2 hình thức) tại 32 đơn vị, địa phương;  cấp xã tổ chức giám sát 173 cuộc (bằng 2 hình thức) tại 193 đơn vị; cấp huyện tổ chức 14 cuộc phản biện, cấp xã tổ chức 54 hội nghị phản biện… Ban Thường trực Mặt trận các cấp trong huyện đã tiếp nhận 5.331 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân gửi đến cơ quan Đảng, Nhà nước. Các kiến nghị này được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổng hợp, phân loại và chuyển đến cấp có thẩm quyền liên quan trả lời, giải quyết…

Để có cơ sở pháp lý thực hiện đạt được những thành quả trên, việc đảm bảo các điều kiện vận động Nhân dân thực hiện các phong trào cũng như tổ chức các hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp thì việc thực hiện Luật MTTQ Việt Nam là cơ sở căn bản để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Núi Thành nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ. Hội nghị đã sơ kết 05 năm thi hành Luật, đã khẳng định Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 được thi hành đã làm chuyển đổi trong nhận thức về vị trí, vai trò về MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị với nhiều hoạt động và kết quả được chứng minh khi thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận các cấp chủ trì. Hội nghị cũng đã bàn luận sâu sắc, thẳng thắn chỉ rõ các điểm còn tồn tại, thảo luận các biện pháp khắc phục cũng như đề xuất các kiến nghị bổ sung, góp ý sửa đổi Luật Mặt trận nhằm nâng cao công tác thi hành Luật trong thời gian tới như: Luật cần quy định chế tài cụ thể để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện Luật MTTQVN; bổ sung quy định về cơ chế hợp lý để khắc phục những bất cập về chế độ, chính sách, đảm bảo điều kiện và phương tiện làm việc của MTTQVN các cấp; bổ sung vào Luật và các văn bản dưới Luật về việc tạo cơ chế thuận lợi, phù hợp để MTTQ thực hiện tốt chức năng của mình hơn nữa…


Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã lồng ghép đánh giá kết quả MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian qua, được sự chung tay, quan tâm của Toàn Đảng, Toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tiếp nhận được số tiền 538.884.000 đồng cùng nhiều hàng hóa, vật tư y tế cụ thể...,đã chi hỗ trợ số tiền 319.492.000 và phân bổ nhiều hàng hóa, vật tư y tế... MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức giám sát và hỗ trợ giám sát việc thực hiện hỗ trợ các chính sách cho người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 tại 19 địa phương, đơn vị; Mặt trận cấp xã hoàn thành việc giám sát chi hỗ trợ cho nhóm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo Quốc gia và tiếp tục giám sát các nhóm đối tượng còn lại theo quy định.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao khen thưởng cho 10 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích trong 05 thực hiện phong trào thi đua yêu nước và tiêu biểu trong việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Tác giả: HỒ TỊNH

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select