Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Hội An: 08 tập thể và 08 cá nhân được biểu dương khen thưởng về hoạt động TTND và GSĐTCCĐ

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 9:48 | 17/02 Lượt xem: 3292

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2019.

Hội nghị có sự tham gia của 50 đại biểu: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Thanh tra, phòng Tài chính - kế hoạch, phòng Tư  pháp, Ban Quản lý dự án đầu tư, phòng Quản lý đô thị, Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa, phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Kinh tế thành phố và xây dựng tập thể Thường trực Ủy ban Mặt trận Thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận và Trưởng, phó Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường.

Năm 2019, Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường đã tổ chức 16 hội nghị bồi dưỡng, tập huấn về công tác hòa giải ở cơ sở với gần 1.381 lượt người tham dự; thực hiện và phối hợp hòa giải được hơn 136 vụ tranh chấp ở cơ sở  (trong đó số vụ hoà giải thành công: 99 vụ, tỷ lệ: 72,79%), nội dung hòa giải chủ yếu là mâu thuẫn gia đình, hàng xóm láng giềng và tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự…

Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố đã tiếp 22 lượt công dân và nhận, chuyển cho các cấp giải quyết 05 đơn thư của công dân yêu cầu giải quyết về đất ở, tái định cư và tranh chấp đất đai… Mặt trận xã, phường phối hợp tiếp 68 lượt công dân và nhận 31 đơn thư khiếu nại, kiến nghị. Nội dung chủ yếu tập trung vào: Lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chính sách đối với thu hồi đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Ban Giám sát đầu tư  cộng đồng các xã, phường đã tập trung giám sát các công trình chuyển tiếp năm 2018 và giám sát 66 công trình được đầu tư mới năm 2019. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã,phường đã tiến hành 112 cuộc giám sát và phát hiện, kiến nghị xử lý 08 vụ việc.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị các cấp khen thưởng cho 08 tập thể, 08 cá nhân đã hoạt động xuất sắc công tác TTND và GSĐTCCĐ năm 2019.                         

Tác giả: Duy Vinh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select