Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Quế Sơn: Tổ chức Tọa đàm xây dựng “Tộc văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 15:32 | 30/08 Lượt xem: 6438

Sáng ngày 30/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức Tọa đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng “Tộc văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tham dự Tọa đàm có bà Tô Thị Thu Thảo, Ủy viên BTV-Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Doãn Hào, HUV-Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Lý Xuân Phong, Ủy viên BTV Huyện ủy-Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Phòng Văn hóa-Thông tin huyện; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội huyện; các vị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 xã, thị trấn; 35 vị đại diện cho 92 Tộc văn hóa trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh tọa đàm

Huyện Quế Sơn hiện nay có 348 tộc, có 131 tộc đăng ký xây dựng tộc văn hóa, 115 tộc được được công nhận Quy ước, 114 tộc tổ chức phát động xây dựng tộc văn hóa, trong đó có 92 tộc được UBND các xã-thị trấn công nhận danh hiệu tộc văn hóa (đạt tỷ lệ 80,7% so với tổng số tộc phát động, 26,4% so với tổng số tộc trên địa bàn huyện). Trong Thời gian qua, các tộc họ trên địa bàn huyện đã xây dựng nhiều mô hình khác nhau nhằm tuyên truyền, vận động con cháu trong gia tộc chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước các Cuộc vận động tại địa phương và cùng nhau cam kết xây dựng đời sống văn hóa, giúp đỡ nhau thoát nghèo, thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài…

Tại buổi Tọa đàm các vị đại biểu đại diện các tộc họ đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng tộc văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới như: phong trào giúp nhau thoát nghèo của Tộc Mai Văn xã Quế Phong; phong trào xây dựng tủ truyền thống của tộc Ngô Văn xã Phú Thọ; phong trào không rải vàng mã trên đường đưa tang của Tộc Lê Quang xã Quế Phú; phong trào vận động xây dựng Quỹ khuyến học của tộc Trần văn xã Hương An…

Nguồn tin: VP.UBMTTQVN huyện Quế Sơn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select