Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Hội An: Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về công khai kết luận thanh tra trên địa bàn thành phố

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 16:11 | 14/08 Lượt xem: 6562

Vừa qua, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An tiến hành giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về công khai kết luận thanh tra tại Ban Quản lý dự án và quỹ đất, Ban Quản lý chợ thành phố Hội An và giám sát thông qua văn bản đối với Thanh tra thành phố theo Kế hoạch số 02/KH-MTTQ ngày 21/6/2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An.

Trong 02 năm (2017, 2018), Ban Quản lý dự án và quỹ đất thành phố có 10 cuộc thanh tra; Ban Quản lý chợ Hội An có 03 cuộc thanh tra. Sau khi có kết luận thanh tra các đơn vị đã thực hiện nghiêm quy định tại khoản 1, điều 50 Luật thanh tra và thực hiện công khai theo điều 39, Luật thanh tra và Điều 46, Nghị định 86/2011/NĐ-CP, bao gồm: công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định; Đưa lên cổng thông tin điện tử thành phố; cung cấp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân… Việc tổ chức khắc phục sai phạm của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan được thực hiện nghiêm túc. Số tiền thu hồi nộp ngân sách nhà nước sau thanh tra được thực hiện tương đối đảm bảo.

Kết thúc cuộc giám sát, ông Võ Nễ - Phó trưởng đoàn đã đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy ưu điểm và cần tổ chức họp sau khi có kết luận thanh tra để kiểm điểm tập thể, cá  nhân có sai phạm; khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm triển khai có hiệu quả việc thực hiện quy định của pháp luật về công khai kết luận thanh tra tại các đơn vị trong thời gian đến.

Tác giả: Duy Vinh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select