Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Hiệp Đức: Tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 9:12 | 06/08 Lượt xem: 7184

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho nhân dân 02 xã Quế Lưu và Thăng Phước, có gần 200 người tham dự.

Qua 02 buổi, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đã truyền đạt cho nhân dân những thông tin về Kế hoạch, những nội dung cơ bản của Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2015 – 2020 và 2020 - 2025; các tiêu chí nông thôn mới và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện từ đó mỗi cán bộ, người dân hiểu rõ và đồng thuận về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng NTM, chủ động tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu đến sau năm 2020 xã Quế Lưu và Thăng Phước về đích nông thôn mới./.                                                     

Tác giả: Ánh Tuyết

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select