Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Đông Giang: Kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:36 | 03/07 Lượt xem: 967

Từ ngày 01 đến 02/7/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện. Ông Phạm Thanh Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn và tổ chức kiểm tra 03 cụm, địa điểm tại xã Ba, xã Jơ Ngây và xã Za Hung.


Ông Lê Văn Luyến, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
chủ trì kiểm tra tại cụm xã Za Hung

Nội dung trọng tâm kiểm tra là công tác kiện toàn Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân, Tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở sau Đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; công tác tham gia tổ chức sắp xếp lại thôn, bầu trưởng thôn trên địa bàn huyện; công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; công tác giám sát.

Qua kiểm tra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận xã, thị trấn tại địa phương, đồng thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém ở cơ sở như: Một số địa phương còn chưa chủ động trong công tác phối hợp cùng với HĐND, UBND cùng cấp; việc quản lý thu, chi quỹ “Vì người nghèo” chưa đạt được kết quả cao; công tác thu thập thông tin và nắm bắt dư luận của nhân dân còn chậm; công tác giám sát vẫn còn nhiều hạn chế; chưa phát huy hết vai trò của các Già làng, người uy tín…  

Ông Phạm Thanh Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
chủ trì kiểm tra công tác Mặt trận tại cụm xã Jơ Ngây

Kết hợp công tác kiểm tra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, Quyết định số 218; phối hợp tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín; xây dựng các mô hình tự quản tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chấp hành báo cáo công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội theo định kỳ hàng tháng; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở các xã, thị trấn …

Tác giả: Ngọc Thế

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác: