Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Núi Thành: Giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:31 | 25/06 Lượt xem: 9719

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức đoàn giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân tại xã Tam Mỹ Đông và Tam Xuân I. Ông Võ Văn Thạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn, Ông Bùi Kỳ Hải – Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân làm phó đoàn.

Tại các buổi làm việc, đoàn giám sát đánh giá cao việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân tại 2 xã Tam Mỹ Đông và Tam Xuân I được đảm bảo theo quy định, trình tự, thủ tục đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND xã và tại khu dân cư nơi có địa chỉ thửa đất.


Toàn cảnh buổi giám sát tại xã Tam Mỹ Đông

Tuy nhiên, tại các buổi giám sát, đại diện lãnh đạo địa phương cũng nêu ra khó khăn đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất cho nhân dân tại địa phương, cụ thể: Theo quy định, thời gian cấp giấy chứng nhận lần đầu cho công dân trong khảng 30 ngày, nhưng thực tế thời gian để cấp giấy chứng nhận cho người dân là khá dài so với thời gian quy định, nguyên nhân chủ yếu là công tác trích đo (quy định trong vòng 10 ngày nhưng thực tế chiếm thời gian lâu hơn). Bên cạnh đó, số lượng công chức địa chính xây dựng của xã chỉ có 02 cán bộ, 01 cán bộ phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nên công tác tham mưu trên lĩnh vực đất đai không được kịp thời. Qua đó, đề xuất kiến nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện trích đo địa chính hoặc kiểm tra bản trích lục địa chính thửa đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất chưa được đo đạc, chỉnh lý theo cơ sở dữ liệu đất đai kịp thời, tránh chậm trễ, dẫn đến việc xem xét cấp giấy cho công dân kéo dài; phản ánh của dư luận xã hội về việc cấp trả hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất cho nhân dân chưa đúng quy định của pháp luật …

Đây là đợt giám sát chuyên đề thứ hai của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành trong năm 2019 nhằm nâng cao chất lượng, vai trò hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Tác giả: Hồ Tịnh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select