Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Hiệp Đức: Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với các tổ chức chính trị - xã hội huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:28 | 12/06 Lượt xem: 1551

Sáng ngày 11/6/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với các tổ chức chính trị - xã hội huyện nhiệm kỳ 2014 – 2019; triển khai và ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư. Hưởng ứng các cuộc vận động, xây dựng các chương trình, phong trào hoạt động sát với thực tế, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, nhất là Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”…  Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng của huyện, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH, phát triển kinh tế địa phương. Thực hiện tốt Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.


Quang cảnh Hội nghị ký kết

Tại Hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức CT – XH huyện đã cùng ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó, thông nhất một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phối hợp truyên truyền phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận xã hội, làm cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tin và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động và chương trình an sinh xã hội, góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo nhanh và bền vững. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị và Quyết định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác tập hợp quần chúng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị. Phối hợp thực hiện đảm bảo quy chế phối hợp, định kỳ sơ, tổng kết để đánh giá và đề ra nhiệm vụ tiếp theo./.

Tác giả: Đặng Thị Ánh Tuyết

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác: