Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Kết quả 3 năm phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 16:56 | 29/05 Lượt xem: 1558

Chiều 29/5/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-MTTQ-BHXH ngày 27/7/2016 về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2016-2020.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Phước Khanh- Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Long- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Hồ Hữu Tuấn- Phó Giám đốc BHXH tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.


Ông Nguyễn Văn Long- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Hồ Hữu Tuấn- Phó Giám đốc BHXH tỉnh
đồng chủ trì Hội nghị.

Trong 3 năm qua, sau khi ký kết Chương trình phối hợp, việc phân định nhiệm vụ của từng cơ quan trong việc thực hiện nội dung phối hợp cụ thể, rõ ràng từ phối hợp hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến với các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tự nguyện tham gia BHYT, BHXH đến việc tổ chức giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT  đạt nhiều kết quả. Theo đó, 3 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 13 hội nghị tuyên truyền, đối thoại. Trong đó, tổ chức 09 hội nghị tuyên truyền trong đồng bào các tôn giáo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với BHXH cùng cấp tổ chức 113 Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN (cấp tỉnh: 13 hội nghị, cấp huyện: 100 hội nghị). Qua đó đã vận động nhân dân tham gia bảo hiếm xã hội, bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước (năm 2016: 1.388.220 người, năm 2017: 1.390.655 người, năm 2018: 1395.066).


Ông Nguyễn Văn Long- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp, hằng năm BHXH tỉnh có văn bản đề nghị Mặt trận giám sát các nội dung liên quan. Qua 3 năm phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì tổ chức 01 Đoàn giám sát về việc sử dụng thuốc và các dịch vụ kỹ thuật cho bệnh nhân có thẻ BHYT tại 05 cơ sở khám chữa bệnh; 01 Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, tình hình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, việc cấp và quản lý các loại giấy tờ chứa đựng thông tin làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH tại 09 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đối với cấp huyện, tùy vào tình hình thực tế ở địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các Đoàn giám sát việc cấp thẻ BHYT cho người dân, tổ chức đối thoại với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của người dân về thực hiện chính sách BHXH, BHYT…

Sau giám sát, đối thoại, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có văn bản đề xuất, kiến nghị với Trung ương, với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để có cơ sở đưa ra những giải pháp thực hiện phù hợp hơn trong thời gian đến.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Long- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu: “Để Chương trình phối hợp thực hiện tốt hơn trong thời gian đến đòi hỏi 02 cơ quan phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính khi giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, công tác phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân phải chất lượng, trách nhiệm, hệ thống máy mọc khám chữa bệnh phải được nâng cao, để người dân cảm thấy hài lòng với các dịch vụ khám chữa bệnh khi tham gia BHXH, BHYT. Có như vậy thì công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện mới thành công”.

Tại hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã biểu dương, khen thưởng 05 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT trong 3 năm qua.Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị

Tác giả: Châu Thị Hậu

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác: