Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Các phong trào thi đua - Các cuộc vận động

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 9:04 | 15/05 Lượt xem: 38663

Chiều ngày 14/5/2014, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam.

Tham dự lễ ký kết, có ông Lê Văn Lai, UVBTV Tỉnh ủy-Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Lưu Thị Bích Ngọc, TUV-Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Diện, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Quảng Nam cùng các Trưởng, Phó phòng, ban của đơn vị 02 bên cơ quan.


Lãnh đạo 02 cơ quan ký kết chương trình phối hợp
Tại buổi ký kết, ông Nguyễn Văn Diện, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam thông qua Chương trình phối hợp công tác được ký kết với nội dung trọng tâm là: Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của NHNN trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; kết quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng và những đóng góp thực tế cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước và của địa phương; định hướng, chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng; những vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích của nhân dân; Thông tin về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của MTTQ Việt Nam trong hệ thống ngân hàng các cấp; Trao đổi, cung cấp thông tin và phản ánh tình hình dư luận của nhân dân, xã hội về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng, ở địa phương. Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội bao gồm: Góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Nghiên cứu, đề xuất việc phối hợp tổ chức giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng, phối hợp vận động triển khai các chính sách về xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; Phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động… 

Trên cơ sở trách nhiệm cụ thể, định kỳ hằng quý, 6 tháng và một năm, BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh gửi báo cáo kết quả tình hình hoạt động có liên quan giữa 02 cơ quan về nội dung đã ký kết./.

Tác giả: Ngọc Truyền

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select