Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Tuyên truyền - Đối ngoại nhân dân

Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và tập hợp, phản ảnh ý kiến Nhân dân

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 8:34 | 18/08 Lượt xem: 16522

Chiều ngày 17/8/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và tập hợp, phản ảnh dư luận xã hội giai đoạn 2022-2027.


Đồng chí võ Xuân Ca- UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, trong những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt việc tập hợp, phản ánh tình hình đời sống nhân dân; kịp thời thông tin việc trả lời các đơn thư, khiếu nại hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trên các phương tiện truyền thông, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các cơ quan phối hợp chưa quan tâm đến việc cung cấp những thông tin nổi cộm, dư luận quan tâm đ