Phiên bản mobile

KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH, KIẾM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH, PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI !

MENU

 

Tuyên truyền - Đối ngoại nhân dân

Hội thảo “Tăng cường năng lực giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng"

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 13:59 | 30/12 Lượt xem: 316

Sáng ngày 30/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh chủ trì Hội thảo “Tăng cường năng lực giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Ông Nguyễn Đức Tiến-Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 1254 và ông Nguyễn Phi Hùng-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo, đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị gồm: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Huyện, thị, Thành ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thi trấn, Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Đề án 1254.


Ông Nguyễn Đức Tiến-Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 1254 và
 ông Nguyễn Phi Hùng-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo, đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ông Nguyễn Đức Tiến-Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 1254 đánh giá cao những kết quả giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ ở xã, phường, thị trấn trong thời gian qua; đóng góp tích cực vào hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cơ sở; đồng thời phát huy quyền dân chủ, quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của người dân. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. Hiệu quả hoạt động giám sát có địa phương còn thấp, mang tính hình thức; chưa tương xứng với vai trò, vị trí, chức năng của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban chỉ đạo Đề án tổ chức Hội thảo này nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, giải pháp thiết thực để tăng cường năng lực giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ. Đây là các thiết chế xã hội, có vai trò quan trọng trong thực hiện quyền giám sát của Nhân dân; là tai mắt của Nhân dân trong việc đảm bảo các quyền tự do, dân chủ của Nhân dân, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ sở; góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.Với tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm, tâm huyết, cởi mở và cầu thị, Hội thảo mong nhận được nhiều tham luận, nhiều ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến thực tiễn tổ chức và hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ; những khó khăn, tồn tại hạn chế vướng mắc và các biện pháp, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cườngtăng cường năng lực giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


Toàn cảnh Hội thảo

Ông Nguyễn Phi Hùng-Phó Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề chính như sau: Vai trò của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ trong việc thực hiện chức năng giám sát xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn; phát huy vai trò trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trong việc chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng; giải pháp tăng cường sự phối hợp của Thanh tra cấp huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp trong hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ công tác cho các Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; một số kinh nghiệm của Ban TTND qua giám sát việc thực hiện pháp luật KN,TC và PCTN của UBND cấp xã; một số kinh nghiệm của Ban GSĐTCCĐ trong việc giám sát các công trình, dự án tại cơ sở Đảm bảo về kinh phí cho tổ chức và hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ; quy định của pháp luật và thực tiễn giám sát ngân sách cấp xã của Ban TTND; giải pháp tăng cường công tác giám sát của cộng đồng đối với các chương trình, dự án đầu tư công; một số bất cập, vướng mắc trong công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong 05 năm (2017-2021); thực tiễn công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố trong 05 năm (2017-2021)….

Với tinh thần phát huy dân chủ, thẳng thắn, cởi mở và cầu thị, Hội thảo đã được nghe 09 tham luận, 06 ý kiến trao đổi phát biểu.Theo đó, nội dung các tham luận, ý kiến tham gia tập trung đều hướng đến sự nhận thức, đánh giá về tầm quan trọng, chức năng, vai trò, vị trí của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ; về những thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ; về những đề xuất, giải pháp nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng, của cấp ủy Đảng, chính quyền về tầm quan trọng, chức năng, vai trò, vị trí của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ; về tăng cường năng lực giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ; về đảm bảo kinh phí, ngân sách cho hoạt động giám sát cộng đồng, thanh tra nhân dân; về tăng cường tập huấn, hỗ trợ cung cấp thông tin về nghiệp vụ, kỹ năng giám sát…

Kết thúc Hội thảo, Ông Nguyễn Đức Tiến -Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 1254, chân thành cảm ơn những ý kiến tham gia hết sức sâu sắc, trách nhiệm, tâm huyết sát thực tiễn, đa chiều với nhiều cách tiếp cận ở các lĩnh vực, vị trí chức năng khác nhau từ đại biểu đại diện của nhiều cơ quan, đơn vị ở nhiều lĩnh vực quản lý, công tác.Hội thảo cũng đã nhận thức về vai trò tích cực chủ động của cơ quan Mặt trận các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ; về tính hiệu quả thiết thực trong cơ chế phối hợp hỗ trợ các hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ cộng đồng giữa cơ quan Thanh tra nhà nước và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. Với trách nhiệm chủ trì và tham mưu triển khai Đề án 1254, Ban Chỉ đạo tổng hợp đầy đủ những ý kiến kiến nghị tại Hội thảođề xuất UBND tỉnh, cùng các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục triển khai thực hiện cácbiện pháp, giải pháp thiết thực, hiệu quả để “Tăng cường năng lực giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” trong thời gian đến.

Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 - 2021” (Đề án 1254).

Qua 05 năm, BCĐ Đề án 1254 đã ban hành 15 kế hoạch và hơn 80 văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra; sơ kết, tổng kết các hoạt động của Đề án; thành lập, công nhận 18 Địa chỉ hỗ trợ hoạt động giám sát cộng đồng; xây dựng kế hoạch tổ chức 54 lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ giám sát gần 5 ngàn thành viên Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ; biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu “Một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ”,tài liệu “Sổ tay giám sát”cấp phát đến 18 Tổ công tác thường trực tại các Địa chỉ hỗ trợ hoạt động giám sát cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn, các Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ trên toàn tỉnh với số lượng 2.800 cuốn.Trong 05 năm qua, Ban TTND thực hiện giám sát, xác minh 1.902 vụ việc, phát hiện và kiến nghị 404 vụ việc sai phạm, thu hồi cho nhà nước và nhân dân trên 372 triệu đồng, 620m2 đất; Ban GSĐTCCĐ giám sát 4.454 công trình, dự án đầu tư tại cơ sở, phát hiện và kiến nghị 594vụ việc sai phạm, thu hồi cho nhà nước và nhân dân trên 24.050 m2 đất và trên 339 triệu đồng, xuất toán 285 triệu đồng; đề nghị thanh toán đúng theo thực tế so với hồ sơ quyết toán, không quyết toán 1,16 tỷ đồng và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, truy tố theo quy định của pháp luật một số trường hợp vi phạm pháp luật. Qua đánh giá, toàn tỉnh có gần 75% Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ hoạt động tích cực, không có Ban hoạt động yếu kém. Hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, thiết thực, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, biết phát huy vai trò tự quản, “tai”, “mắt” và quyền làm chủ của Nhân dân trong giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở.
Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
có thành tích xuất sắc trong công tác thuực hiện Đề án 1254

Tại hội nghị, tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 18 tập thể và 54 cá nhân; giấy khen của Thanh tra tỉnh cho 07 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Đề án 1254 giai đoạn 2017-2021.

Kết quả 05 năm (2017-2021), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có quyết định khen thưởng 90 tập thể và 126 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giám sát.

Tác giả: Bích Phượng

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

LIÊN KẾT WEB

select