Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Chi tiết tin

Tuyên truyền - Đối ngoại nhân dân

Thi đua sôi nổi, tích cực

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:01 | 13/07 Lượt xem: 5414

Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (diễn ra vào ngày 16 và 17.7.2019) đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai chu đáo từng khâu. Đặc biệt, đợt thi đua chào mừng đại hội đã được hưởng ứng tích cực từ tỉnh đến cơ sở.


Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về nội dung, chương trình Đại hội Mặt trận tỉnh lần thứ X. Ảnh: V. ANH

Chặt chẽ, đảm bảo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho biết, 5 năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế đến cuối năm 2018 là 91 nghìn tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách đạt khá. Thành tựu đó có sự đóng góp to lớn của nhân dân, đặc biệt là nhân dân đã đồng thuận với chủ trương của cấp ủy, chính quyền trong triển khai các chương tình phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó chứng tỏ niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận được củng cố. Với ý nghĩa đó, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X sẽ tập trung đánh giá việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 5 năm qua, cũng như sự đóng góp của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam. Theo ông Võ Xuân Ca, việc tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X đã được Mặt trận tỉnh chuẩn bị từ cuối năm 2018. Đại hội Mặt trận cấp xã đã hoàn thành trong quý I, cấp huyện hoàn thành trong quý II năm 2019, và trong 2 ngày 16 - 17.7 sẽ diễn ra đại hội cấp tỉnh.

“Quá trình tổ chức, chuẩn bị đại hội Mặt trận các cấp được hướng dẫn chặt chẽ và tiến hành đúng thời gian, đảm bảo quy định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân, cũng là dịp để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và toàn xã hội về việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân và vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca khẳng định.

Hướng về đại hội

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho biết, đến nay nội dung dự thảo các văn kiện của Đại hội Mặt trận tỉnh đã hoàn thành những bước cuối cùng. Báo cáo chính trị đã dự thảo đến lần thứ 6, sau khi lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa IX và được Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện góp ý. Đây là văn kiện phản ánh đầy đủ tình hình khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh 5 năm qua, cũng như những kết quả đạt được của Mặt trận tỉnh và đồng thời đề ra những chương trương hành động 2019 - 2024 sát với tình hình thực tiễn của tỉnh, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương. Về nhân sự, đã chuẩn bị các bước, sắp tới trình đại hội hiệp thương cử 93 vị vào Ủy ban MTTQ khóa X; trong đó có đại diện các tổ chức thành viên, đại diện Mặt trận 18 huyện, thị xã, thành phố và 31 cá nhân tiêu biểu là chuyên gia, nhân sĩ, trí thức, các vị tu sĩ, lãnh đạo tôn giáo, giới văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới được xây dựng theo hướng đại diện rộng rãi các tầng lớp, giai cấp nhưng vẫn tập trung yếu tố thực chất nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động Mặt trận.

Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức thành viên và tầng lớp nhân dân. Trong đó, yêu cầu các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả gắn với công trình, phần việc cụ thể, như: cải tiến lề lối làm việc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp; vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với tinh thần Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị… Nội dung đợt thi đua đặc biệt bắt đầu từ tháng 9.2018 và được triển khai thực hiện đến tháng 9.2019. 

Đến nay, hầu hết địa phương đăng ký thực hiện công trình, phần việc thi đua đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, có sản phẩm, địa chỉ cụ thể. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đăng ký thực hiện và hoàn thành 2 công trình thi đua gồm: công trình Làng Đại Đoàn kết Arui (xây dựng 50 nhà đại đoàn kết tại thôn Arui, xã Dang, huyện Tây Giang) và xuất bản tập sách “Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 1930 - 2015”. Cấp huyện đăng ký thực hiện, hoàn thành 21 công trình; cấp xã đăng ký thực hiện, hoàn thành 462 công trình, phần việc. Mặt trận tỉnh dự kiến tổng kết đợt thi đua đặc biệt vào tháng 9.2019 và tuyên dương, khen thưởng tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tác giả: Vinh Anh

Nguồn tin: Báo Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select