Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Giám sát kết quả thực hiện Dự án 5 trong Chương trình mục tiếu phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 6:40 | 09/09 Lượt xem: 643

Từ ngày 06-8/9/2023, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Nam Giang và huyện Đông Giang; khảo sát 02 Trường học thụ hưởng nguồn vốn đầu tư CTMT để xây dựng cơ sở vật chất, gồm:Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trần Phú (huyện Đông Giang) và Trường THCS liên xã Cà Dy- Tàbhing (huyện Nam Giang).

Nội dung Đoàn giám sát làm việc với các địa phương, các ngành về kết quả thực hiện Dự án 5 về “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam. Trong đó, tập trung đánh giá tiến độ triển khai, kết quả thực hiện các tiểu dự án thành phần về phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; nhất là việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; công tác hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi… Phát hiện những vướng mắc, khó khăn, bất cập, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quy định liên quan cho phù hợp, góp phần bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của các chính sách.

                                Trường THCS liên xã Cà Dy- Tàbhing (huyện Nam Giang)

Dự án 05 gồm 04 tiểu dự án thành phần được UBND tỉnh giao cho các Sở, Ngành thực hiện. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện dự án đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDT nội trú, Trường PTDT bán trú, Trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ban Dân tộc tỉnh thực hiện 02 dự án: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học và sau đại học đáp ứng nhu cần nhân lực cho vùng đồng bào DTTS; Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp.

Tại các cơ quan, đơn vị, địa phương Đoàn giám sát trực tiếp làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời cũng nắm thêm thông tin về những khó khăn, bất cập trong việc triển khai thực hiện Dự án; nhất là tiến độ giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp CTMT rất chậm, do những bất cập về đối tượng thụ hưởng, nhu cầu, định mức, nhiệm vụ chi….; khả năng tiếp thu, vận dụng, triển khai thực hiện các tiểu dự án của cán bộ vùng đồng bào DTTS.


Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Đông Giang

Ngoài ra, Đoàn giám sát thực hiện giám sát thông qua báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; kết quả tổng hợp 2.000 Phiếu khảo sát việc triển khai thực hiện Dự án 05 của Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp báo cáo và kiến nghị với cấp có thẩm quyền về những nội dung có liên quan sau giám sát.


Tác giả: Như Thủy

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 01.12.23
* CM 17.11.23

LIÊN KẾT WEB

select