Phiên bản mobile

KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH, KIẾM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH, PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI !

MENU

 

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Góp ý tập thể và cá nhân Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam năm 2021

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 21:20 | 05/01 Lượt xem: 208

Chiều ngày 05/01/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị góp ý tập thể và cá nhân Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Ông Võ Xuân Ca- UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với nội dung dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2021. Đặc biệt là kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe của nhân dân, duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác đối thoại, giải quyết đơn thư của người dân….Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giữ mối quan hệ mật thiết, gắn bó sâu sắc và toàn diện hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Với tinh thần dân chủ, góp ý thẳng thắn, các đại biểu cũng đề nghị trong thời gian đến tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các Sở, ngành trong việc thực hiện triển khai thực hiện các Kết luận tại các hội nghị đối thoại, các phiên làm việc; quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện tốt Quy chế cán bộ Đoàn, quan tâm tạo đầu ra cho cán bộ Đoàn lớn tuổi; quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ Hội Cựu chiến binh cấp xã khi thực hiện Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh để phù hợp với đặc thù của Hội Cựu chiến binh và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Kết luận hội nghị ông Võ Xuân Ca- UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp thu, trao đổi lại một số ý kiến của đại biểu dự hội nghị , Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, gửi văn bản về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

Tác giả: Như Thủy

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

LIÊN KẾT WEB

select