Phiên bản mobile

Mode:         

 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

MENU

 

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Hỗ trợ nhóm Thanh niên xung phong bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 15:18 | 09/12 Lượt xem: 534

Trên cơ sở Công văn số 6967/UBND-KGVX ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chi trợ cấp cho nhóm Thanh niên xung phong do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngày 08/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có Quyết định số 244/QĐ-MTTQ-BTT phân bổ 412.750.000 đồng từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện việc chi trả trợ cấp cho nhóm Thanh niên xung phong bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Từ nguồn phân bổ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Lao động- thương binh xã hội hướng dẫn việc chi hỗ trợ, tổ chức kiểm tra, rà soát danh sách đảm bảo đúng đối tượng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định tài chính trước ngày 30/3/2021.


Hội nghị trực tuyến triển khai, giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do đại dịch Covid-19

Tác giả: BAN BIÊN TẬP

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select