Phiên bản mobile

Mode:         

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM- NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2020)! 

MENU

 

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phản biện, giám định xã hội

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 21:40 | 20/11 Lượt xem: 78

Chiều ngày 20/11/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các tổ chức thành viên trong công tác phản biện, giám định xã hội.

Chủ trì Hội thảo ông Nguyễn Phi Hùng- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Huỳnh Đức Dũng – Phó Chủ tịch kiêm thư ký Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuât tỉnh.


Ông Nguyễn Phi Hùng- PCT Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Lựa chọn nội dung phản biện

Từ năm 2013, khi Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành thì hoạt động giám sát, phản biện xã hội trở thành chức năng, nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam. Trong những năm qua, (2014- 2020), Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động lựa chọn, tổ chức tốt hoạt động phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền cùng cấp tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức 626 hội nghị phản biện xã hội và trực tiếp tham gia góp ý đối với 1.256 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp… góp phần làm sáng tỏ sự cần thiết, sự phù hợp, tính khả thi và hiệu quả của dự thảo văn bản, làm cơ sở, căn cứ quan trọng để cấp ủy, HĐND và UBND các cấp tham khảo trước khi quyết định thông qua. Đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền không thông qua hoặc tiếp tục sửa đổi, điều chỉnh đối với các dự thảo văn bản chưa đạt yêu cầu.

Riêng đối với cấp tỉnh, đã tổ chức 07 hội nghị phản biện, 01 Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh với cơ quan dự thảo được phản biện. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị không thông qua 02 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh (Dự thảo Đề án và nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014-2020; Đề án “Hỗ trợ bảo tồn, phát huy văn hóa đặc trưng các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2025” do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì soạn thảo.).

Đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thời gian qua, công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội luôn được chú trọng, đẩy mạnh, tạo điều kiện để trí thức tham gia góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và có chất lượng cao về những vấn đề liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức. Thông qua đó, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh và các hội thành viên đã phản ánh ý kiến trung thực, khách quan, khoa học của trí thức khoa học và công nghệ đóng góp vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả các dự án quan trọng về kinh tế - xã hội của tỉnh. 


Toàn cảnh Hội thảo

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng phản biện

Tuy hoạt động phản biện, giám định xã hội của MTTQ Việt Nam và Liên hiệp các hội KH-KT tỉnh đã đạt những kết quả quan trọng nhưng nhìn chung vẫn chưa tương xứng với vai trò, nhiệm vụ; chưa đáp ứng yêu cầu, mong muốn của Nhân dân. Nội dung, hình thức phản biện chưa toàn diện. Chủ thể phản biện chưa đồng bộ ở các cấp, chỉ mới tập trung ở cấp huyện và tỉnh, hoạt động phản biện xã hội của các tổ chức chính trị-xã hội chưa thật sự hiệu quả. Một số cơ quan nhà nước chưa đề cao vai trò của việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với dự thảo các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; việc tiếp thu ý kiến phản biện chưa đầy đủ. Thông tin, tài liệu về dự thảo chương trình, dự án bị hạn chế; thời gian lấy ý kiến ngắn; thiếu cơ chế tiếp thu, phản hồi thông tin của các cơ quan được tư vấn phản biện và giám định xã hội...Năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội còn hạn chế, khó khăn.
Tại Hội thảo có 4 tham luận được trình bày và nhiều ý kiến phát biểu nhằm trao đổi, thảo luận để tìm hướng nâng cao hiệu quả trong hoạt động phản biện.
Ý kiến ông Phan Thọ- Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc- Tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đưa ra: Để lựa chọn được nội dung phản biện mang tính cần thiết, khả thi, hằng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần chủ động làm việc với UBND cùng cấp để nắm được những dự thảo đề án, chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật của các cơ quan Nhà nước đang soạn thảo, để từ đó lựa chọn nội dung đăng ký phản biện, có kế hoạch từ khâu tổ chức đến việc chọn mời thành phần trong xã hội đủ năng lực, hiểu biết trong lĩnh vực tham gia phản biện. Ở góc độ chuyên môn, tham Luận của Hội Luật gia có nêu: Để có một cuộc phản biện đạt hiệu quả, đòi hỏi các tổ chức, cá nhân khi tham gia phản biện phải tập trung đầu tư nghiên cứu, có tâm huyết và ý thức trách nhiệm thì mới đưa ra những ý kiến phản biện đảm bảo tính chính xác cả về lý luận và thực tiễn, phù hợp với quy định chung và thực trạng cụ thể từng địa phương, từng thành phần xã hội khi bị tác động, chi phối bởi đề án, chủ trương đó….Quan điểm ông Nguyễn Anh Cả- Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế- xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Hoạt động phản biện phải dựa trên sự tương tác giữa cơ quan soạn thảo, ban hành đề án với cơ quan phản biện Đề án từ đó hoạt động phản biện mới mang tính hài hòa, có tính tiếp thu và đạt hiệu quả.
Qua các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã làm sáng tỏ những vấn đề, nội dung giúp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nâng cao năng lực trong công tác phản biện, giám định xã hội trong thời gian đến./.

Tác giả: CHÂU THỊ HẬU

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select