Phiên bản mobile

Mode:         

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM- NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2020)! 

MENU

 

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Góp ý các dự thảo triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trên địa bàn tỉnh

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 10:13 | 14/11 Lượt xem: 122

Chiều 13/11/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự thảo triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo” trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng đánh giá sáng tạo cấp tỉnh. Ông Nguyễn Phi Hùng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” của Ủy ban MTTQ Viêt Nam nhằm xây dựng cơ sở bền vững cho hoạt động nghiên cứu, phát huy khả năng tư duy sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, hình thành sáng kiến, ý tưởng mới trên các lĩnh vực, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, công tác và học tập… , góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.


Toàn cảnh Hội nghị

Với mong muốn các văn bản ban hành khi triển khai Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” phải đáp ứng tính chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh tiếp cận, đăng ký tham gia ý tưởng, sáng kiến. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị để các thành viên Hội đồng tập trung tham gia góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá ý tưởng, sáng kiến của tỉnh; Quy định đối tượng, điều kiện được xét, hỗ trợ phát triển sáng kiến, ý tưởng mới.

Trên cơ sở tham gia góp ý của các thành viên Hội đồng, ông Nguyễn Phi Hùng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì kết luận: Những ý kiến của các thành viên góp ý rất chặt chẽ, bám sát quy định của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến, Thông tri 32/TT-MTTW-BTT ngày 16/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Viêt Nam về hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Tuy nhiên đây là một nội dung còn rất mới trong hoạt động của Mặt trận, vì vậy khi xây dựng Quy chế cần căn cứ vào tình tình thực tế, nguồn lực của tỉnh, tránh chồng chéo với các đề tài, ý tưởng sáng kiến của các ngành khác. Bộ phận chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và trong thời gian tới sẽ còn nhiều lần góp ý, chính sửa trước khi ban hành.

Tác giả: CHÂU THỊ HẬU

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select