Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Hội nghị trực tuyến góp ý thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:48 | 24/06 Lượt xem: 9634

Sáng ngày 24/06, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Ông Vương Văn Nam, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Chủ trì điểm cầu tỉnh Quảng Nam có Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tham dự có các ông, bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.


Quang cảnh hội nghị

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu góp ý tại hội nghị

Tham gia góp ý tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị, đề xuất một số nội dung của Thông tri hướng dẫn thực hiện Điều lệ trong đó:
1. Về giải thích từ ngữ: Đề nghị cần nghiên cứu, giải thích thêm một số cụm từ được quy định trong Điều lệ MTTQ Việt Nam để tạo sự hiểu biết, nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc trong hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, tính chất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: "Liên minh chính trị; cơ sở chính trị; tầng lớp xã hội, hiệp thương dân chủ..."; bổ sung và biên tập lại cho rõ các khái niệm: tổ chức xã hội..., người Việt Nam định cư ở nước ngoài… để được rõ ràng, chính xác, dễ hiểu.
2. Cần có quy định cụ thể hơn việc thực hiện quyền và trách nhiệm của thành viên (tổ chức và cá nhân), theo đó hướng dẫn thêm quy định điểm d, Khoản 1, điểm b, Khoản 2 của Điều 2 và điểm d, Khoản 1 và điểm đ, Khoản 2 của Điều 3 Điều lệ MTTQVN.
3. Việc Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam ở mỗi cấp đương nhiên không còn là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quy định tại Khoản 3 Điều 8 thì cần có quy định cụ thể, rõ ràng, dứt khoát việc chấm dứt tư cách ủy viên Ủy ban ngay từ khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền chứ không chờ đưa ra Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tại kỳ họp gần nhất ra nghị quyết cho thôi tư cách ủy viên. Vì những trường hợp sau khi đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác…mà đợi đến kỳ họp của Ủy ban MTTQ Việt Nam thì gây khó khăn đến công tác chi trả chế độ phụ cấp của ủy viên;
4. Tại Khoản 4 và 6 Điều 8: Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định phân cấp cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp được quyền xem xét, quyết định số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới trực tiếp trong trường hợp muốn vượt quá 10% số lượng ủy viên Ủy ban đã được Đại hội quyết định. Đồng thời cho phép Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp có thẩm quyền công nhận Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt nam cấp dưới trực tiếp sẽ phù hợp, thuận lợi đối với các đơn vị hành chính (cấp huyện, cấp xã) khi sáp nhập theo tình hình hiện nay; bổ sung quy định số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam lâm thời không vượt quá tổng số Ủy viên Ủy ban của các đơn vị hành chính cũ bị sáp nhập.
5. Về nguyên tắc hiệp thương dân chủ tại Điều 9: Đề nghị ghi rõ khi tiến hành hiệp thương cử các chức danh trong BTT thì tiến hành theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ biểu quyết công khai bằng hình thức giơ tay, nếu không đạt quá ½ số ủy viên đồng ý thì dùng phiếu kín...
6. Về khen thưởng, kỷ luật tại Điều 32, 33:  Đề xuất Trung ương căn cứ các quy chế thi đua khen thưởng bổ sung việc xem xét, công nhận tặng thưởng danh hiệu thi đua "Chiến sĩ thi đua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam" trong đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống Mặt trận các cấp. Đồng thời nghiên cứu việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp “Đại đoàn kết dân tộc” nên kèm khoản kinh phí nhằm động viên tinh thần đối với những cán bộ làm công tác Mặt trận được tặng kỷ niệm chương. Đối với quy định về kỷ luật thành viên tổ chức và cá nhân còn rất chung chung, cần nghiên cứu quy định thật cụ thể, chặt chẽ, rõ ràng để đảm bảo tính khả thi trong khi thực hiện.

Tại hội nghị có 13 ý kiến góp ý của các tỉnh, thành phố­ đề xuất Trung ương cần xem lại thể thức trình bày văn bản; thành viên cá nhân nêu rõ đối tượng tham gia; không nên bỏ việc thành lập Ban Tư vấn cấp xã trong Điều lệ vì hiện nay một số Ban tư vấn cấp xã vẫn đang hoạt động tốt mà quy định tùy theo tình hình của địa phương để thành lập; cần đưa quy trình củng cố, kiện toàn các chức danh trong Ban Thường trực vào trong Thông tri hướng dẫn…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu các ý kiến góp ý của các địa phương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp, nghiên cứu để sớm ban hành Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX trong thời gian sớm nhất./.

Nguồn tin: BBT

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select