Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Góp ý dự thảo Hướng dẫn việc kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã khi sắp xếp, sáp nhập

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:36 | 20/02 Lượt xem: 3665

Sáng ngày 20/02, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Hướng dẫn việc kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2024. Tại điểm cầu Quảng Nam có ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cán bộ các Ban chuyên môn và Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Báo cáo hướng dẫn dự thảo việc kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã khi sắp xếp, sáp nhập nhập các đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2024 được thực hiện theo Điều lệ MTTQ Việt Nam và Thông tri số 17/TT-MTTW-BTT ngày 03/4/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại hội nghi đa số thống nhất dự thảo, theo đó đối với cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp hiệp y thống nhất với cấp ủy Đảng ở cấp thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam mới (trên cơ sở sáp nhập của các đơn vị hành chính cùng cấp) để quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam lâm thời. Lập và chỉ định danh sách Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực của Uỷ ban MTTQ Việt Nam lâm thời, đồng thời quyết định giải thể Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, xã thuộc diện phải sáp nhập đơn vị hành chính.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp phối hợp cùng cấp ủy ở cấp thành lập đơn vị hành chính mới, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để quy định thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 03 tháng kể từ khi Ủy ban MTTQ Việt Nam lâm thời được thành lập.

Về cơ cấu, số lượng Ủy ban MTTQ Việt Nam lâm thời: Cơ cấu thành phần theo quy định tại Thông tri số 28. Riêng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam lâm thời đối với các đơn vị đặc thù (do các xã sáp nhập có nhiều thôn; huyện sáp nhập có nhiều đơn vị cấp xã), thì được phép tăng thêm số lượng Ủy viên Ủy ban nhưng không vượt quá 30% so với quy định của Thông tri số 28.

Đối với các tổ chức thành viên: Sau khi sáp nhập các tổ chức thành viên ở những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới thì các tổ chức thành viên mới đó sẽ là thành viên của MTTQ Việt Nam và hiệp thương người đứng đầu của tổ chức thành viên đó tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. Đối với những tổ chức thành viên mà không sáp nhập sau khi sáp nhập đơn vị hành chính thì đương nhiên là thành viên của MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Số lượng Ủy viên Ban Thường trực của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã thực hiện theo Thông tri số 28 và Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019. Số lượng, nhân sự cụ thể do Ban Thường vụ cấp tỉnh chỉ đạo cấp ủy địa phương phân công, sắp xếp, quyết định…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến góp ý một số nội dung chưa phù hợp như: việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp quyết định giải thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã thuộc diện sáp nhập và số lượng Ủy viên Ủy ban được phép tăng  thêm 30% chưa có quy định trong Điều lệ; cần có hướng dẫn kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân; tăng số lượng chức danh Phó Chủ tịch cấp huyện để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay….

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu, giải trình và trên cơ sở các ý kiến của địa phương Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ sớm hoàn chỉnh hướng dẫn và ban hành để địa phương triển khai thực hiện./.

Nguồn tin: ĐNT

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select