Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát ngân sách nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:37 | 09/01 Lượt xem: 3193

Sáng ngày 9/01/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tọa đàm “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát ngân sách nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Ông Nguyễn Phi Hùng- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi làm việc.


Ông Nguyễn Phi Hùng- PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc tọa đàm
Phát biểu khai mạc hội nghị ông Nguyễn Phi Hùng đánh giá cao hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động lựa chọn nội dung, đối tượng và chủ trì, thành lập 1.938 đoàn giám sát chuyên đề và 520 cuộc giám sát bằng văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân...; nhiều địa phương triển khai thực hiện tốt việc giám sát thực hiện ngân sách nhà nước, trong đó tập trung giám sát việc phân bổ ngân sách của UBND các cấp theo các chương trình, nghị quyết như Nghị  quyết số 22 của HĐND tỉnh quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và kinh phí hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ theo quy định; Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách... Bên cạnh ở cơ sở hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong lĩnh vực đầu tư công đạt những hiệu quả tương đối tích cực. Ban TTND đã tham gia giám sát 3.345 cuộc, Ban GSĐTCCĐ đã tổ chức giám sát 5.794 công trình, dự án; phát hiện, kiến nghị 4.343 vụ việc, thu hồi cho Nhà nước 13.300 m2 đất và gần 2,3  tỷ đồng và nhiều giá trị tài sản khác. Đồng thời đề nghị các địa phương đơn vị nêu lên những khó khăn, vướng mắc và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu cách làm hiệu quả về hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Toàn cảnh tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã nghe 8 báo cáo tham luận của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Thanh tra tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cơ sở và nhiều ý kiến phát biểu thảo luận phân tích rõ nguyên nhân, thuận lợi, khó khăn hạn chế và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình về công tác giám sát ngân sách. Đồng thời đề xuất kiến nghị các nhóm giải pháp để MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt việc giám sát trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Ông Nguyễn Phi Hùng -Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định giám sát ngân sách nhà nước là hoạt động trong công tác phòng, chống tham nhũng. Vì vậy đề nghị các địa phương tích cực chủ động lựa chọn nội dung và đối tượng giám sát phù hợp để đạt hiệu quả cao trong thời gian tới./.

Tác giả: Võ Thị Bích Phượng

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select