Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Chi tiết tin

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Duy Xuyên: Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới tại 02 xã Duy Phú và Duy Vinh.

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 15:47 | 13/11 Lượt xem: 3412

Từ các ngày 31/10/2019 đến 04/11/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam 02 xã Duy Vinh và Duy Phú tổ chức Hội nghị lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại 11 điểm ở 11 Khu dân cư của xã Duy Vinh và Duy Phú.

Tại Hội nghị, ông Trần Công Thành – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban Mặt trận xã Duy Vinh, Duy Phú, các tổ chức thành viên của xã hướng dẫn cho người dân về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng đối với kết quả xây dựng NTM cấp xã, trực tiếp giải đáp những khó khăn, đề xuất kiến nghị của người dân trước khi lấy ý kiến.

Buổi lấy phiếu diễn ra một cách dân chủ, nghiêm túc, kết quả việc đánh giá sự hài lòng của người dân tại 10 Khu dân cư của xã Duy Vinh và Duy Phú được thực hiện đảm bảo. Tại KDC kiểu mẫu Mỹ Sơn, xã Duy Phú tỷ lệ hộ dân lấy ý kiến 60.5% (178/294 hộ) và có 98,3 % số người lấy ý kiến hài lòng từ câu 1 đến câu 10. Tại xã Duy Vinh tỷ lệ hộ dân tham gia lấy ý kiến đạt yêu cầu 70,3% (1.919/2.729 hộ) và có 98,9% số người được lấy ý kiến hài lòng từ câu 01 đến câu 18, có 99,7% số người được lấy ý kiến trả lời hài lòng (câu hỏi số 19); Tại xã Duy Phú tỷ lệ hộ dân tham gia lấy ý kiến đạt yêu cầu 71,7% (927/1.293 hộ) và có 99,8% số người được lấy ý kiến hài lòng từ câu 01 đến câu 18, có 99,9% số người được lấy ý kiến trả lời hài lòng (câu hỏi số 19).


Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về kết quả xây dựng NTM

Nhìn chung kết quả việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Duy Vinh và Duy Phú năm 2019 được thực hiện nghiêm túc, khách quan, thực chất, đảm bảo quy trình. Thông qua việc lấy ý kiến của người dân nhằm phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới.

Nguồn tin: VP.UBMTTQVN huyện Duy Xuyên

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select