Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 07/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT: 2 TỶ ĐỒNG; CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG NAM: 20 TRIỆU ĐỒNG.

MENU

Chi tiết tin

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Giám sát Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại các địa phương

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 8:46 | 30/08 Lượt xem: 6772

Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên và Nam Trà My dã tổ chức giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

* Huyện Nam Trà My:
Ngày 29 tháng 8 năm 2019, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My tổ chức giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đối với quy trình thực hiện sắp xếp dân cư tại ủy ban nhân dân xã Trà Tập.
Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn, các thành viên là các đồng chí trong Ban Thường trực UBMT huyện, Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Liên Đoàn lao động huyện. Mời đại diện Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng tham gia Đoàn giám sát.


Đoàn giám sát đi thực tế tại các KDC
Đoàn giám sát đã Làm việc với Ủy ban nhân dân xã để nghe báo cáo kết quả thực hiện; kiểm tra thực tế kết quả sắp xếp KDC tại khu dân cư Mô Rổi (thôn 1, xã Trà Tập); tổ chức họp các hộ dân của KDC Mô Rổi và Tu Gia để  gặp gỡ, trao đổi và nghe nhân dân phản ánh về trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong tổ chức thực hiện nội dung “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH đối với việc sắp xếp KDC.
Nhìn chung, Ủy ban nhân dân xã Trà Tập thực hiện tốt nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đối với việc sắp xếp dân cư; công khai đầy đủ các văn bản của tỉnh, huyện và phương án xây dựng sắp xếp KDC của xã đến Nhân dân; thường xuyên tổ chức họp dân ở KDC để lấy ý kiến và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cũng như tham gia của Nhân dân trong việc sắp xếp KDC. Kết quả đã tạo nên một khu dân cư mới khang trang, có đủ không gian sinh sống, chăn nuôi, sản xuất cho hộ gia đình, các công trình phục vụ dân sinh được đầu tư xây dựng, đời sống Nhân dân ở KDC được cải thiện, góp phần thực hiện đạt mục tiêu hỗ trợ nhân dân thoát nghèo bền vững.

* Huyện Duy Xuyên:
Từ ngày 27-28/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại 04 xã: Duy Phước, Duy Trung, Duy Trinh và Duy Hải do ông Trần Công Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám sát còn có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn lao động huyện và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện.
Tại buổi giám sát, Đoàn đã trực tiếp làm việc với Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đoàn thể chính trị - xã hội, cùng nhau trao đổi để làm rõ hơn một số vấn đề như: việc tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với đối tượng đã phục viên xuất ngũ và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 42 - CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030".


Quang cảnh buổi giám sát

Qua giám sát cho thấy các xã đã phổ biến, tuyên truyền, tổ chức công khai những kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dự toán, quyết toán kinh phí hằng năm, các công trình dự án triển khai trên địa bàn, công tác quy hoạch nông thôn mới, các loại phí, lệ phí. Nhân dân được tham gia bàn bạc, biểu quyết để đi đến quyết định các khoản đóng góp, xây dựng Nhà văn hóa, giao thông nội đồng. Những nội dung nhân dân bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định như: Bầu Trưởng, phó thôn, tổ hòa giải, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, bình xét hộ nghèo, cận nghèo... được các xã thực hiện khá tốt; Việc triển khai phổ biến tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân được thực hiện thường xuyên, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời; Chương trình phát triển thanh niên huyện được triển khai đồng bộ trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lý tưởng đạo đức và lối sống pháp luật, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên được thường xuyên, tạo cơ hội cho thanh niên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ... Tuy nhiên, việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo PL34 ở các xã vẫn còn những tồn tại, hạn chế như công tác tuyên truyền QCDC ở cơ sở chưa được thường xuyên, sinh hoạt định kỳ, sơ kết, tổng kết chưa kịp thời. Ban Thanh tra nhân dân và Ban GSĐT của cộng đồng chưa phát huy hết trách nhiệm của mình...

Kết thúc các buổi làm việc, ông Trần Công Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao những kết quả các xã đã đạt được, đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các xã cần nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn giám sát đã tham gia; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm, công khai, minh bạch những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết... Qua đợt giám sát, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ra thông báo kết quả giám sát./.

Nguồn tin: VP.UBMTTQVN huyện Duy Xuyên, Nam Trà My

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:
LIÊN KẾT WEB

select