Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Chi tiết tin

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Hiệp Đức: Giám sát Nghị quyết số 21 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 8:46 | 29/08 Lượt xem: 4495

Sáng ngày 28/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức giám sát việc thực hiện kinh phí phân bổ theo Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh, phân bổ kinh phí hoạt động của Ban TTND theo Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và kinh phí Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo Nghị định 84/2015/NĐ-CP tại xã Thăng Phước.

Tham gia Doàn giám sát có đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, ông Huỳnh Năm – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng Đoàn giám sát.

Qua giám sát cho thấy, Đảng ủy, HĐND, UBND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý thu, chi ngân sách tại xã đảm bảo, thực hiện nghiêm việc tiết kiệm chi 10% theo qui định. Các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể đã sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tuy nhiên qua giám sát đoàn đã nêu ra hạn chế đó là: nguyên tắc phân bổ kinh phí chưa thật sự khoa khọc, chưa phù hợp với nhu cầu thực tế trong thực thi nhiệm vụ chính trị của Mặt trận và các đoàn thể, còn chênh lệch lớn giữa hoạt động của khối Đảng, HĐND, UBND và UBMT trong gói kinh phí 300 triệu.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, ông Huỳnh Năm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy, HĐND, UBND phải quan tâm tới công tác của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời phân bổ nguồn kinh phí theo NQ 21 của HĐND tỉnh cho Mặt trận, các đoàn thể trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo cho hoạt động của Mặt trận, đoàn thể./.

Tác giả: Ánh Tuyết

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select