Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Chi tiết tin

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Phước Sơn: Đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp nhiệm kỳ 2014-2019

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 15:03 | 30/07 Lượt xem: 5012

Chiều ngày 29/7/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2014-2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Thông-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng, Phó các tổ chức chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Văn Bằng-UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị-xã hội huyện nhiệm kỳ 2014-2019. Trong 05 năm qua, Mặt trận-Đoàn thể các cấp trong huyện tập trung phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, động viên nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực phát triển kinh tế, hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Công tác phối hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được chú trọng thực hiện và đạt kết quả nhất định. Việc nắm bắt, tổng hợp tâm tư nguyện vọng, tình hình nhân dân, kiến nghị, đề xuất của nhân dân, DLXH phản ánh với các cấp ủy, chính quyền và ngành cấp trên trực tiếp được duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp vẫn còn những tồn tại hạn chế như: công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên tuy có phối hợp triển khai thực hiện song chất lượng chưa ngang tầm, nhân dân tham dự các cuộc tuyên truyền, các buổi sinh hoạt thôn, tổ dân phố số lượng hạn chế; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được ký kết chương trình phối hợp, hiệp thương phân công với các tổ chức chính trị-xã hội, song việc tổ chức thực hiện ở một số tổ chức còn cầm chừng, thiếu các mô hình cụ thể; công tác giám sát được phối hợp tổ chức thực hiện song thời gian giám sát còn bị chi phối, kéo dài dẫn đến hiệu quả chưa cao; công tác đôn đốc khắc phục sau giám sát chưa được thường xuyên. Công tác phản biện thiếu tính chủ động.

Hội nghị cũng đã định hướng một số nội dung cần phối hợp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt là phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình thống nhất hành động hằng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chương trình phối hợp, hiệp thương phân công trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện; việc nắm bắt, tổng hợp tình hình nhân dân, DLXH, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nhân dân với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và ngành cấp trên trực tiếp; công tác phối hợp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội theo quy định…

Tác giả: VP Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select