Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 07/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT: 2 TỶ ĐỒNG; CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ QUẢNG NAM: 20 TRIỆU ĐỒNG.

MENU

Chi tiết tin

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Hội An: Phản biện xã hội dự thảo đề án Quy hoạch phân khu xây dựng xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm)

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 8:23 | 05/07 Lượt xem: 5630

Vừa qua (03/7), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo đề án Quy hoạch phân khu xây dựng xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm). Ông Trần Tấn Dũng- UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hội An chủ trì hội nghị.


Thành phần tham dự gồm các ông (bà) trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thành phố, thành viên các Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các nhà nghiên cứu khoa học; các ông (bà) nguyên là lãnh đạo thành phố gắn bó nhiều năm với sự phát triển của xã đảo Tân Hiệp.

Sau khi chủ trì hội nghị quán triệt mục đích, yêu cầu của hội nghị; đại diện Viện quy hoạch đô thị - nông thôn Quảng Nam trình bày tóm tắt nội dung dự thảo đề án Quy hoạch phân khu xây dựng xã đảo Tân Hiệp, gồm có 6 phần cơ bản với nhiều mục cụ thể, tập trung chủ yếu vào 3 phần quan trọng là: định hướng phát triển du lịch Cù Lao Chàm và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Hội An; định hướng tổ chức không gian; giải pháp hạ tầng kỹ thuật. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cơ bản thống nhất với dự thảo đề án Quy hoạch, tuy nhiên cũng nêu lên một số điểm chưa hợp lý trong quy hoạch, cụ thể về hiện trạng đặc điểm tự nhiên, những nội dung văn bản quy định và số liệu kỹ thuật cần thay đổi, cập nhật cho phù hợp; nội dung, tiêu chí đánh giá, quy định, phân vùng, loại hình cụ thể trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và quản lý khu vực đảo Cù Lao Chàm – vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới và là vùng biển đảo chiến lược mang tầm quốc gia trong tương lai...

Ông Trần Tấn Dũng- Chủ trì hội nghị ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phản biện của quý vị đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng thời, đề nghị Viện quy hoạch đô thị - nông thôn Quảng Nam tiếp thu, ghi nhận nội dung các ý kiến phản biện. Đối với các ý kiến chưa được giải đáp tại hội nghị sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp và đề nghị đơn vị soạn thảo trả lời bằng văn bản./.

Tác giả: Nguyễn Duy Vinh - UVTT. UBMTTQVN TP. Hội An

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:
LIÊN KẾT WEB

select