Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Xây dựng Đảng - Xây dựng chính quyền

Tập huấn “Kỹ năng tư vấn phản biện, giám định xã hội”

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:46 | 12/04 Lượt xem: 1165

Sáng ngày 12/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn “Kỹ năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội”. Ông Nguyễn Phi Hùng- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tập huấn có bà Bùi Kim Tuyến- Trưởng ban Tư vấn, Phản biện Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Huỳnh Đức Dũng- Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh; các ông (bà) trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hơn 60 đại biểu đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm các HĐTV của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 huyện, thị xã, thành phố.


Ông Nguyễn Phi Hùng- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phi Hùng khẳng định chức năng giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN là yêu cầu tất yếu trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ở nước ta hiện nay. Trong 05 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ trì tổ chức 2.075 đoàn giám sát chuyên đề về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động đề nghị cấp ủy, chính quyền cung cấp các dự thảo văn bản, đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tổ chức 215 hội nghị phản biện góp ý đối với 313 dự thảo các văn bản liên quan. Tuy nhiên bên cạnh còn nhiều tồn tại, cụ thể: Nội dung, đối tượng giám sát và phản biện xã hội chưa toàn diện, còn nặng về số lượng, chưa đồng bộ ở các cấp; nhiều hội nghị phản biện xã hội còn mang tính góp ý xây dựng văn bản; một số địa phương, vai trò chủ trì, chủ động của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội còn mờ nhạt; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở còn nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu là do kỹ năng, năng lực giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn hạn chế, chưa thật sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quan trọng và khó khăn này. Tại hội nghị, các đại biểu tấp huấn những nội dung tổng quan về hoạt động, quy trình thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, với 03 chuyên đề quan trọng: Vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội; Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Quy trình thực hiện công việc tư vấn, phản biện và kỹ năng viết báo cáo tư vấn, phản biện.

  Bà Bùi Kim Tuyến- Trưởng ban Tư vấn, Phản biện Liên hiệp
các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao đổi tại Hội nghị

Bà Bùi Kim Tuyến- Trưởng ban Tư vấn, Phản biện khóa tập huấn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trao đổi với các đại biểu tham dự nội dung trọng tâm về Quy trình thực hiện công việc tư vấn, phản biện và kỹ năng viết báo cáo tư vấn, phản biện, trong đó đặc biệt chú ý đến một số yêu cầu về phương pháp thực hiện, những lưu ý khi xây dựng đề cương, viết báo cáo phản biện, phương thức truyền đạt kết quả để đạt được mục tiêu đề ra..; chia sẻ nhiều kinh nghiệm, kỹ năng về: Xác định lựa chọn, đề xuất tư vấn, phản biện, thu thập bằng chứng, thông tin liên quan đến dự án tư vấn, phản biện, lựa chọn chuyên gia, tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện, tổng hợp báo cáo ngắn gọn, kết luận kiến nghị phải sắc đáng, rõ ràng và có tính khả thi; đặc biệt phải làm tốt công tác truyền thông và theo dõi đánh giá, giám sát sau kết quả tư vấn, phản biện.


Toàn cảnh Hội nghị

Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng giúp những người làm công tác Mặt trận có điều kiện nâng cao hiểu biết và kỹ năng về tư vấn, phản biện, giám định xã hội để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội trong thời gian đến./.

Tác giả: Bích Phượng

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác: