Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Tin tức - Sự kiện

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TÍCH CỰC RÈN LUYỆN, NÂNG CAO KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN MIỆNG GÓP PHẦN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 11:26 | 17/09 Lượt xem: 442

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 15/9/2023, chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2023 về chủ đề “Nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng của cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Sinh hoạt chuyên đề Quý III/2023 về chủ đề “Nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng của cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” với hình thức thi tuyên truyền miệng về nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam. Đây là hình thức sinh hoạt chuyên đề mới, có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Phi Hùng, Bí thư chi bộ phát biểu khai mạc hội thi

Đồng chí Bí thư chi bộ nhấn mạnh: Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu cho Nhân dân nắm bắt, hiểu biết để vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của MTTQ Việt Nam. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận phải thường xuyên rèn luyện, học hỏi, trau dồi, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu trên. Vì nếu không rèn luyện kỹ năng tuyên truyền miệng thì nhiệm vụ tuyên truyền của MT sẽ khó đạt kết quả, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại”.

Hơn nữa, Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Do đó, chi bộ cơ quan xác định: Cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước… là cần thiết… nhằm nâng cao trình độ chính trị, tính tích cực, tinh thần tự giác, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Sinh hoạt chuyên đề Quý III/2023 với hình thức tổ chức cuộc thi tuyên truyền viên giỏi với 04 đảng viên dự thi - được cử chọn từ các ban chuyên môn và Văn phòng cơ quan, đã có sự tập trung chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc về nội dung và hình thức. Tập trung giới thiệu những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh”.

Cuộc thi tuyên truyền viên giỏi năm 2023 của chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành công tốt đẹp. Ban Giám khảo đã công tâm, khách quan, chấm chọn và trao thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba. Qua đó, lựa chọn thí sinh xứng đáng nhất về bản lĩnh, khả năng nghiên cứu, phương pháp truyền đạt tốt khen thưởng và đại diện cho chi bộ cơ quan tham gia cuộc thi cấp Khối vào ngày 23/9/2023 do Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức.


Các cá nhân được khen thưởng tại cuộc thi

Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2023 của chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và thực hiện trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện của cán bộ, đảng viên chi bộ. Đây cũng là “diễn đàn” bổ ích để mỗi đồng chí đảng viên tự trau dồi kiến thức, kinh nghiệm phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tác giả: HK

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 01.12.23
* CM 17.11.23

LIÊN KẾT WEB

select