Phiên bản mobile

“ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW, GÓP PHẦN TẠO BƯỚC CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT, HIỆU QUẢ, THIẾT THỰC TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ”

MENU

Chi tiết tin

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ tám (khóa X), nhiệm kỳ 2019-2024- Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ.

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:25 | 25/07 Lượt xem: 311

Sáng nay, ngày 25/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tám (khóa X), nhiệm kỳ 2019-2024 để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 và đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ 2019-2024, tổ chức hiệp thương cử bổ sung, thay thế hai vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.Đồng chí Võ Xuân Ca- UVBTV, Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Phi Hùng- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Quang- UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Thanh- TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Đ/c Võ Xuân Ca- UVBTV Tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
phát biểu khai mạc Hội nghị
6 tháng đầu năm, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm
Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung vào những nhiệm vụ trong tâm. Trong đó, tập trung tuyên truyền các nghị quyết hội nghị lần thứ 4, 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, học tập và cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ để thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tổ chức các hội nghị Tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng về phát triển KT-XH của tỉnh đến các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, các tầng lớp nhân dân…; định kỳ tổ chức giao ban để tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, theo quy định.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục vận động và giải ngân 14 tỷ 082 triệu đồng để hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vận động 14 tỷ 445 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, giải ngân hỗ trợ xây mới 61 nhà đại đoàn kết; sửa chữa 9 nhà; hỗ trợ phát triển sản xuất; khám chữa bệnh; hỗ trợ học tập; tặng quà thăm hỏi 5.372 trường hợp. Cùng  với đó, Ban Cứu trợ các cấp trên địa bàn tỉnh cũng tiếp nhận Quỹ cứu trợ 4 tỷ 178 triệu đồng, cùng với nguồn quỹ mang sang của năm 2021 Ban Cứu trợ các cấp đã phân bổ 12 tỷ 600 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mới 81 ngôi nhà (5 tỷ 778 triệu đồng); hỗ trợ 39 gia đình các nạn nhân bị chết, bị thương; hỗ trợ các hoạt động khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng khác…
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, 6 tháng đầu năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức 03 đoàn giám sát; giao Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 03 cuộc khảo sát; phối hợp tham gia 17 đoàn kiểm tra giám sát chuyên đề với các cơ quan liên quan. Chủ trì, tổ chức 02 hội nghị phản biện xã hội, 02 hội nghị lấy ý kiến Nhân dân và phối hợp tổ chức 03 hội nghị lấy ý kiến cộng đồng đối với các Dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức 199 cuộc giám sát (cấp huyện 31 cuộc và cấp xã 168 cuộc) tại 270 đơn vị; Ban TTND xã, phường, thị trấn đã thực hiện giám sát hơn 120 vụ việc, trong đó nhiều vụ việc phát hiện có vi phạm, kiến nghị, đề nghị xử lý theo quy định. Các Ban GSĐTCCĐ tổ chức giám sát hơn 420 công trình, dự án. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức 69 hội nghị phản biện.

Toàn cảnh Hội nghị

Nhiều mục tiêu đã hoàn thành

Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh Covid-19 nhưng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát huy vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt chủ động trong triển khai thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2019-2024 theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt kết quả cao: hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở: 2.203/350 nhà (629%); tổ chức hoạt động giám sát 14/10 cuộc (140%) và phản biện xã hội: 10/10 dự thảo văn bản (100%); 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; mở chuyên mục “Đại đoàn kết” và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác với HĐND và UBND cùng cấp; thực hiện nề nếp công tác tổng hợp, báo cáo tình hình nhân dân và dư luận xã hội; số lượng Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra…. Vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam tiếp tục được khẳng định trong hệ thống chính trị các cấp và đời sống xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn những mục tiêu cần phấn đấu: Công tác nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp, phản ảnh và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đôi lúc chưa kịp thời; hoạt động phản biện xã hội, “đối thoại trực tiếp” giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân của cấp huyện, cấp xã chưa đạt mục tiêu; Một số tổ chức tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã hoạt động hiệu quả thấp; việc tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá chương trình phối hợp với các cơ quan liên quan chưa kịp thời.

Những hạn chế nêu trên do nguyên nhân khách quan, trong 02 năm (2020 và 2021) bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai và dịch bệnh Covid-19 nên nhiều nội dung công việc phải giảm quy mô hoặc dừng tổ chức. Quy định của Đảng về tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, biên chế đối với cán bộ, công chức chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn nhiều bất cập so với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong giai hiện nay. Nguyên nhân chủ quan, vai trò, trách nhiệm của Ủy viên Ủy ban và thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở lĩnh vực mình đại diện chưa kịp thời và đầy đủ. Chất lượng của một bộ phận cán bộ, công chức chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Số lượng biên chế cán bộ, công chức chuyên trách công tác Mặt trận ở các cấp chưa bảo đảm so với yêu cầu công việc; phương tiện phục vụ công tác còn khó khăn, nhất là cấp huyện…


Đ/c Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ dạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Văn Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò Mặt trận tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân phát động các phong trào thi đua yêu nước góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội; đồng hành cùng với Đảng, Chính quyền vượt qua giai đoạn khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của Nhân dân qua hoạt động tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiện nghị của Nhân dân và cử tri đến với Đảng, chính quyền, hoạt động giám sát và phản biện xã hội triển khai các Dự án quan trọng của tỉnh, xây dựng nông thôn mới; cùng với đối ngoại của Đảng, đối ngoại của Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội làm tốt công tác đối ngoại nhân dân… Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, phát động các phong trào thi đua yêu nước triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghi quyết về chính sách, quản lý, sử dụng đất đai, Nghị quyết tam nông, Nghị quyết phát triển kinh tế tập thể và Nghị quyết về xây dựng, chính đốn Đảng; thi đua triển khai ba mục tiêu quốc gia về phát triển miền núi, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội đồng hành cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ công chức.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Võ Xuân Ca, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xác định nội dung trọng tâm, tập trung cho việc xây dựng Đảng, xây dụng chính quyền, qua các hoạt động giám sát thực hiện chính sách, phản biện các nội dung quan trọng của địa phương; rà soát, đánh giá lại nhưng mục tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ từ đó có kế hoạch triển khai đạt hiệu quả, hoàn thành mục tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Đồng chí đề nghị với HĐND tỉnh cần phải xác định nội dung phản biện hằng năm, nhất là các Dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh, gửi sớm nội dung đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có thời gian nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân góp phần thực hiện hoạt động phản biện đạt kết quả.


Đ/c Nguyễn Hồng Quang- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển KT-XH
tỉnh Quảng Nam 6 tháng dầu năm 2022

Đồng chí Nguyễn Công Thanh- TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động HĐND tỉnh
6 tháng đầu năm 2022

Dịp này, các đại biểu được nắm thông tin về tình hình phát triển kinh tế- xã hội và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022.


Đ/c Võ Xuân Ca tặng hoa chúc mừng các vị được Hội nghị cử tham gia Ủy viên
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024

Tác giả: CHÂU THỊ HẬU

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


Tên Video
* CM 15.7.22
* CM 01.7.22LIÊN KẾT WEB

select