Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 13:02 | 08/02 Lượt xem: 674

Ngày 8/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Xuân Ca- UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ tọa hội nghị. Dự hội nghị gồm: Ông Lê Văn Dũng- Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; Ông Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh; Ông Trần Xuân Vinh- PCT Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Ông Phan Thái Bình- UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Sở Nội vụ và 56 đại biểu chính thức (Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 31 tổ chức thành viên và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 huyện thị, xã, thành phố).


Ông Võ Xuân Ca- UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khai mạc Hội nghị

Khai mạc hội nghị, ông Võ Xuân Ca khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Hiến pháp và pháp luật quy định. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử là tiến hành các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn, thực hiện công tác bầu cử. MTTQ các cấp đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ mặt trận và cán bộ làm công tác bầu cử từ tỉnh đến cơ sở. Có thể đánh giá, đến thời điểm này các công việc đang tiến hành theo đúng quy định, lịch trình, thời gian, luật định đã đề ra. Ông Võ Xuân Ca nhấn mạnh đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các bước tiếp theo nhằm lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín để Nhân dân bầu làm đại biểu tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần dân chủ, tập trung nghiên cứu kỹ về số lượng, cơ cấu, thành phần, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh, thể hiện tinh thần thống nhất cao, dân chủ, phát huy trách nhiệm để tham gia phát biểu, cũng như tạo sự thống nhất đối với cơ cấu số lượng dự kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Tại hội nghị, Ông Trần Xuân Vinh- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh thông báo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu tại tỉnh Quảng Nam và thông báo dự kiến của Thường trực HĐND về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đối với đại biểu Quốc hội khóa XV:

Theo văn bản 651/UBTVQH14-CTĐB ngày 26/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV, Quảng Nam được phân bổ 07 đại biểu. Trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 04, số đại biểu do Trung ương giới thiệu cũng là 03. Trong số các đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc tại địa phương có 4 đại biểu được cơ cấu định hướng gồm 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách và 1 đại biểu thuộc Đoàn Thanh Niên; có 1 đại biểu theo cơ cấu giới thiệu ưu tiên thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, sản xuất kinh doanh....


Các đại biểu chính thức tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
thực hiện biểu quyết

Tại hội nghị thảo luận giới thiệu 13 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Quảng Nam để bầu 07 đại biểu. Tuy nhiên, có một số ý kiến băn khoăn về cơ cấu đại biểu tái cử; nhiệm kỳ mới cần ưu tiên cơ cấu tỷ lệ nữ…

Hội nghị biểu quyết đã biểu quyết, nhất trí về số lượng đại biểu Quốc giới thiệu để ứng cử là 13 người để bầu 07 đại biểu; cơ cấu thành phần theo văn bản 651/UBTVQH14-CTĐB ngày 26/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, riêng cơ cấu kết hợp đảm bảo 03 đại biểu tái cử tại địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo thông báo số 07/TB-HĐND ngày 06/02/2021 của Thường trực HĐND, số lượng đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 57 đại biểu (ít hơn 03 đại biểu so với nhiệm kỳ trước). Cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến như sau: Khối cơ quan Đảng cấp tỉnh được bầu 07 đại biểu; Hội đồng Nhân dân tỉnh 10 đại biểu; Ủy ban nhân dân tỉnh 06 đại biểu; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, tổ chức kinh tế 13 đại biểu; lực lượng vũ trang và nội chính 03 đại biểu; cấp huyện 18 đại biểu. Dự kiến 91 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với 23 đơn vị bầu cử, trong đó đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng cụ thể như sau: bảo đảm ít nhất 35% nữ (32 người); người dân tộc thiểu số ít nhất là 06 người; tỷ lệ ngoài đảng không thấp hơn 10% (09 người); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15% (14 người); đại biểu HĐND khóa IX tái cử đại biểu HĐND khóa X phấn đáu đạt tỷ lệ 30% (18 người), giảm tỷ lệ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan nhà nước so với nhiệm kỳ 2016-2021 (06 người).


Toàn cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị, đa số đại biểu thảo luận đề nghị tăng số lượng giới thiệu người ứng cử từ 91 lên 95 người; thống nhất với số lượng và cơ cấu thành phần phân bổ cho các cơ quan đơn vị tại Thông báo của HĐND tỉnh, bên cạnh đó có một số ý kiến đề nghị Thường trực HĐND cần điều chỉnh một nội dung ở các mục để thống nhất trong toàn văn bản về tiêu chí tại mục III, quy định rõ chức danh ở mục IV…

Hội nghị đã biểu quyết, nhất trí về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 95 người để bầu 57 đại biểu với cơ cấu thành phần theo văn bản Theo thông báo số 07/TB-HĐND ngày 06/02/2021 của Thường trực HĐND./.

Tác giả: Bích Phượng

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select