Phiên bản mobile

Mode:         

 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

MENU

 

Tin tức - Sự kiện

Mặt trận các cấp tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức trong Nhân dân về công tác bảo vệ môi trường

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 9:39 | 13/01 Lượt xem: 135

Chiều ngày 12/01/2020, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2020 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam và các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Ngô Sách Thực, Phùng Khánh Tài; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cùng hơn 2.300 đại biểu là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức thành viên, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu trong cả nước.


Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Tại điểm cầu Quảng Nam, ông Nguyễn phi Hùng- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị cùng với các đại biểu lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường, các tổ chức chính trị -xã hội và Ban Thường trực Uy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, xã, phường có xây dựng mô hình điểm của Trung ương về bảo vệ môi trường tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài nêu rõ, sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường cơ bản đã bám sát các nội dung nhiệm vụ đề ra, chủ động trong việc phối hợp triển khai và đạt được nhiều kết quả rõ nét, cụ thể, thiết thực.

Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho nhân dân hiểu rõ hơn về bảo vệ môi trường, tác động của môi trường đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt, tập quán, sản xuất, qua đó đã hình thành được ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, sống thân thiện với môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý, từng bước khắc phục thói quen tiêu dùng xâm hại đến tài nguyên và môi trường. Người dân đã nêu cao ý thức, trách nhiệm hơn trong giám sát việc bảo vệ môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong quá trình triển khai hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn khu dân cư. Nhân dân ở một số nơi đã mạnh dạn đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm về tài nguyên và môi trường của các cá nhân, doanh nghiệp ở địa phương.

Đối với Quảng Nam, thực hiện Chương trình phối hợp số 20/CTPH-MTTW-BTNMT ngày 26/12/2016 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên - Môi trường về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016- 2020, ngày 05/4/2018 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường ký kết Chương trình phối hợp số 488/CTPH-MTTQ-TNMT về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 – 2020

Tích cực tuyên truyền

Trên cơ sở nội dung của Chương trình phối hợp, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường đăng tải tin, bài, cụm tin phản ánh hoạt động tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong hệ thống Mặt trận trên Trang thông tin điện tử www.ubmttqvn.quangnam.gov.vn, Bản tin Mặt trận, Chuyên mục “Đại đoàn kết” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức các buổi tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ Mặt trận cơ sở và các tầng lớp nhân dân; tập huấn hướng dẫn vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp xã và cộng đồng dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ môi trường; tham vấn cộng đồng đối với nội dung đánh giá tác động môi trường khi triển khai thực hiện các Dự án đầu tư.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với ngành Tài nguyên & Môi trường cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6) như: Mittinh, diễu hành, tuyên truyền trực quan, phát tờ rơi; vận động các tầng lớp nhân dân ra quân dọn vệ sinh trên các tuyến đường liên xã, liên thôn, trường học, khu trung tâm, chợ, bến đò, bãi biển, khai thông cống rãnh, trồng cây xanh, trao giỏ nhựa cho bà con, tổ chức cam kết toàn dân về công tác bảo vệ môi trường và phát động mô hình; phối hợp với Trung tâm VHTT và truyền thanh - truyền hình tuyên truyền nhiều nội dung về hoạt động bảo vệ môi trường trên hệ thống phát thanh của huyện, xã qua Chuyên mục “Đại đoàn kết” phù hợp với nội dung chủ đề hằng năm. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Nhân dân phấn khởi hưởng ứng hiến đất, hiến công mở rộng đường bê tông thôn, xóm, tổ chức trồng cây xanh, tạo cảnh quang thông thoáng, xanh, sạch, đẹp. Các KDC xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường tích cực vận động các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các trang trại chăn nuôi trên địa bàn ký cam kết bảo vệ môi trường phấn đấu đạt tiêu chí về môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều cơ sở tôn giáo triển khai và đưa nội dung về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động hàng năm của tổ chức tôn giáo; đẩy mạnh tuyên truyền về văn minh lễ hội, không đốt, rải vàng mã trên đường đưa tang. Đối với các cơ sở Phật giáo đã đưa những nội dung của Chương trình phối hợp vào chương trình hoạt động Phật sự hàng năm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo của địa phương; lồng ghép phổ biến về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các khóa tu, các buổi học chính khóa và chương trình sinh hoạt ngoại khóa của tăng ni sinh; đẩy mạnh việc tuyên truyền, thuyết giảng trong quần chúng nhân dân, phật tử về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu..
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam

Hiệu quả từ mô hình

Từ năm 2009 đến nay, với nguồn kinh phí do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn, xây dựng được 08 mô hình điểm tại 08 KDC. Theo số liệu báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, hiện nay có 218 mô hình điểm của huyện và 1.577 mô hình ở KDC về bảo vệ môi trường. Mỗi mô hình phát động đều có tính phù hợp, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, với nhiều tên gọi cho mô hình: “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đối giảm nghèo gắn với bảo vệ môi trường”, “KDC yên bình sang- xanh- sạch- đẹp”, “KDC không rải vàng mã trên đường đưa tang”, “KDC có hàng rào xanh”, “KDC tự quản về bảo vệ môi trường”, “Đồng bào tôn giáo với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, “KDC kiểu mẫu bảo vệ môi trường”, “KDC nói không với rác thải nhựa”, “Nói không với túi nilong”, “Tuyến phố văn minh Nhân dân tự quản”, “Chủ nhật xanh”, “Tuyến đường hoa”…

Hiện nay, mô hình “KDC không rải vàng mã khi đưa tang” được thực hiện thành công ở nhiều địa phương. Bước đầu triển khai mô hình tưởng chừng như khó thực hiện bởi mang yếu tố tâm linh. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, với công tác vận động kiên trì theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp, bên cạnh đó dựa vào những lực lượng nòng cốt ở địa bàn dân cư như: Các trưởng tộc, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền. Kết quả, mô hình “Không rải vàng mã khi đưa tang” đã thực hiện thành công và nhân rộng trên khắp các địa phương trong toàn tỉnh. 

Thông qua việc xây dựng các mô hình, các hoạt động tự quản bảo vệ môi trường tại khu dân cư từng bước đi vào nề nếp, huy động được sức dân để duy trì mô hình, góp phần đem lại quan cảnh ngày càng xanh- sạch- đẹp ở địa bàn khu dân cư./.

Tác giả: CHÂU THỊ HẬU

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select