Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 13/8/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU DỊCH THIÊN MINH: 1 TỶ ĐỒNG; HỘI KIẾN TRÚC SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 50.000.000 ĐỒNG; HẠT KIỂM LÂM BẮC QUẢNG NAM: 5.491.037 ĐỒNG.

MENU

Chi tiết tin

Tin tức - Sự kiện

Mặt trận luôn lắng nghe và tôn trọng mọi ý kiến mang tính xây dựng, đoàn kết!

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 15:14 | 02/07 Lượt xem: 1031

Sáng nay, ngày 02/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 4 (khóa X), nhiệm kỳ 2019-2020 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, thảo luận Chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020; tổng kết công tác Mặt trận tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ông Võ Xuân Ca- UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các Phó Chủ tịch chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Võ Hồng- UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông Trần Đình Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX (cư trú tại Quảng Nam), các sở, ban, ngành có ký kết Chương trình phối hợp, các vị Ủy viên Ủy ban, thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X.


Ông Võ Xuân Ca- UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khai mạc Hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên chủ động triển khai thực hiện khá toàn diện các nội dung trọng tâm Chương trình công tác năm 2020, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác và hiệu quả. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII của Đảng, tổ chức 180 hội nghị góp ý kiến, thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp theo quy định; tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tự giác, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19… góp phần quan trọng vào thành công chung của tỉnh trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, đến cuối tháng 5/2020, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 toàn tỉnh tiếp nhận gần 14 tỷ đồng. Từ nguồn trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp kịp thời hỗ trợ các lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 và các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp do đại dịch Covid-19 gây ra.
Quỹ “Vì người nghèo” vận động trên 9,5 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 95 nhà đại đoàn kết; sửa chữa 49 nhà; thực hiện chương trình an sinh xã hội và hỗ trợ khác. Ban Cứu trợ tỉnh giải ngân 1,36 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 20 nhà ở cho hộ nghèo khó khăn và hỗ trợ khác 560 triệu đồng góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, phối hợp với các tổ chức thành viên trực tiếp nhận giúp đỡ 542 hộ nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020.
Đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giám sát ngân sách nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021” góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Nhân dân ở cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức 283 cuộc giám sát, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; thực hiện 118 cuộc giám sát việc Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại các địa phương. Củng cố, kiện toàn 241 Ban TTND và thành lập các Ban GSĐTCCĐ trực tiếp giám sát các công trình, dự án đầu tư xây dựng ở địa phương; phối hợp thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ông Trần Đình Tùng- PCT Ủy ban nhân dân báo cáo tình hình phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020
Tại hội nghị các vị Ủy viên Ủy ban đã tham gia nhiều ý kiến chia sẻ về công tác tham gia phòng chống dịch Covid-19; phản ánh hoạt động văn hóa văn nghệ, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; mong muốn lãnh đạo tỉnh khi mời gọi các chủ dự án phát triển vùng Đông của tỉnh cần có thẩm định để lựa chọn những dự án mang tính khả thi, phù hợp với vùng đất này.

Ông Nguyễn Văn Tuấn- Chủ tịch Hội Đồng hương Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh
phát biểu tại Hội nghị


Ông Phạm Thông- Chủ tịch Hội VHNT thành phố Tam Kỳ phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã quyết nghị những nội dung trọng tâm triển khai trong 6 tháng cuối năm 2020:
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; vận động và phát huy vai trò người tiêu biểu, uy tín trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
- Tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và biểu dương những điển hình tiên tiến trong hệ thống Mặt trận các cấp giai đoạn 2015-2020; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; định kỳ tập hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.
- Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường hiệu quả phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên bằng các quy chế phối hợp, chương trình, kế hoạch cụ thể.
Hội nghị biểu dương khen thưởng (đợt 2) cho 43 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
Kết luận hội nghị, ông Võ Xuân Ca ghi nhận những ý kiến trách nhiệm, trên tinh thần xây dựng, đoàn kết của các vị Ủy viên. Ông khẳng định: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là diễn đàn dân chủ, mọi ý kiến của các vị Ủy viên đều được tôn trọng, tuy nhiều ý kiến thể hiện những khía cạnh khác nhau nhưng kết quả cuối cùng đều mong muốn cả hệ thống chính trị cùng với mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng Quảng Nam ngày càng phát triển. Ông mong muốn mỗi vị Ủy viên Ủy ban luôn phát huy vai trò, vị trí của mình có trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa góp phần cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn thành Chương trình hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề ra./.

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ trì hội nghịLãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
tham gia phòng, chống dịch Covid-19


Tác giả: BẢO ANH

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select