Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:14 | 21/11 Lượt xem: 7295

Sáng ngày 21/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 cho 2.025 cán bộ chuyên trách MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện ở 64 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng chủ trì hội nghị.

Tham dự điểm cầu Quảng Nam có Ông Võ Xuân Ca, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp, kết quả này là nhờ vào sự phối hợp đồng bộ, triển khai chuẩn bị của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công đại hội.

Hội nghị hôm nay, các đại biểu sẽ được nghe quán triệt chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội của Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã căn cứ vào tình thực tế ở địa phương, cần xác định rõ nội dung chương trình hành động của cả nhiệm kỳ để ban hành chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam ở cấp mình. Những mặt tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ cũ, trong nhiệm kỳ mới sẽ khắc phục để công tác Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt những nội dung của 05 chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước.

3. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Nguồn tin: ĐNT

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select