Phiên bản mobile

Mode:         

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!

MENU

 

Tuyên truyền - Đối ngoại nhân dân

Thi trực tuyến tìm hiểu “Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X và Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 - 2015”

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 9:35 | 06/09 Lượt xem: 20053

Ngày 05/9/2019, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam triển khai kế hoạch số 07/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu “Văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 - 2015”.


Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tỉnh về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 và Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

* Thời gian:

- Phát động cuộc thi: Ngày 16/9/2019;

- Tổng kết và trao thưởng: Dự kiến vào tháng 11/2019.

* Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh Quảng Nam. Khuyến khích cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở.

* Hình thức: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm (trực tuyến) trên trang thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam: http: ubmttqvn.quangnam.gov.vn/.

* Thể lệ cuộc thi: Cuộc thi được chia ra làm 05 đợt/10 tuần. Không giới hạn số lần và số đợt dự thi của mỗi người. Trong mỗi đợt, người tham gia dự thi trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm (07 câu hỏi về Văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, 03 câu hỏi về Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giai đoạn 1930-2015) và 01 câu hỏi dự đoán tổng số người tham gia dự thi của từng đợt.

+ Đợt 1: Bắt đầu từ 08h00 (Thứ 2) ngày 16/9/2019, kết thúc vào 16h00 ngày 27/9/2019 và công bố kết quả vào ngày 29/9/2019.

+ Đợt 2: Bắt đầu từ 08h00 (Thứ 2) ngày 30/9/2019, kết thúc vào 16h00 ngày 11/10/2019 và công bố kết quả vào ngày 13/10/2019.

+ Đợt 3: Bắt đầu từ 08h00 (Thứ 2) ngày 14/10/2019, kết thúc vào 16h00 ngày 25/10/2019 và công bố kết quả vào ngày 27/10/2019.

+ Đợt 4: Bắt đầu từ 08h00 (Thứ 2) ngày 28/10/2019, kết thúc vào 16h00 ngày 8/11/2019 và công bố kết quả vào ngày 10/11/2019.

+ Đợt 5: Bắt đầu từ 08h00 (Thứ 2) ngày 11/11/2019, kết thúc vào 16h00 ngày 22/11/2019 và công bố kết quả vào ngày 24/11/2019.

- Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 3 hoặc 4 phương án trả lời để người dự thi lựa chọn 01 phương án đúng nhất.

* Hướng dẫn vào thi

Trước khi vào thi, người tham gia cần thực hiện các bước:

- Chọn vào Menu đăng ký tài khoản rồi vào màn hình tạo tài khoản (tài khoản chỉ cần tạo 1 lần và sử được cho cả 5 đợt thi).

- Tên đăng nhập: Dùng tiếng Việt không dấu và viết liền. Tên đăng nhập là duy nhất không trùng với tên đăng nhập khác (tên đăng nhập được dùng cho 5 đợt thi).

- Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu vào ô trống.

- Khai báo họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Email; Điện thoại; Địa chỉ.

- Email: Mỗi tài khoản gắn với một địa chỉ email. Địa chỉ email chỉ sử dụng để tạo một tài khoản.

- Thuộc huyện, thị xã, thành phố: Chọn tên huyện nơi bạn đang cư trú hoặc công tác (sử dụng để tính giải tập thể).

- Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn nút “Đăng ký” để tạo mới tài khoản và bắt đầu tham gia dự thi.

- Mỗi đợt thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia dự thi theo đợt, thời gian làm bài dự thi không quá 20 phút. Trước khi nộp bài cần dự đoán số người tham gia đợt đó, nếu không kết quả sẽ không được tính.

* Lưu ý: Việc chấm chọn các bài thi đạt kết quả dựa trên các tiêu chí như: Trả lời đúng 10 câu hỏi; thời gian hoàn thành bài dự thi sớm nhất và dự đoán đúng hoặc gần đúng số lượng người tham gia của đợt thi.

- Căn cứ xếp hạng, kết thúc mỗi đợt thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả đạt giải trên các kênh thông tin của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

* Tài liệu tham khảo:

- Văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

- Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015.

(Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam: ubmttqvn.quangnam.gov.vn)

* Cơ cấu giải thưởng

- Giải cá nhân

Tổng cộng có 05 đợt thi, mỗi đợt sẽ có 07 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng kèm theo:

+ 01 giải nhất                                 : 500.000 đồng

+ 01 giải nhì                                   : 400.000 đồng

+ 02 giải ba, mỗi giải                     : 300.000 đồng

+ 03 giải khuyến khích, mỗi giải   : 200.000 đồng

-  Giải tập thể

 Trao một lần cho những đơn vị, địa phương có số người tham gia dự thi nhiều và có chất lượng nhất trong cả cuộc thi gồm Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và tiền thưởng kèm theo:

+ 01 giải nhất                                       : 1.200.000 đồng

+ 01 giải nhì                               : 1.000.000 đồng

+ 02 giải ba, mỗi giải                   :    800.000 đồng

+ 03 giải khuyến khích, mỗi giải    :    500.000 đồng

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố: Chủ động xây dựng văn bản hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp và phát động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân của địa phương, đơn vị tích cực tham gia cuộc thi; cung cấp thông tin, tài liệu, hướng dẫn các nội dung của cuộc thi trên các kênh thông tin của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở địa phương, đơn vị mình để tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt.

          Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi, xin vui lòng truy cập: http://ubmttqvn.quangnam.gov.vn.                      

Tác giả: P.Q

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:


LIÊN KẾT WEB

select