Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Tin tức - Sự kiện

Tổng kết hoạt động các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 14:48 | 03/07 Lượt xem: 1024

Chiều ngày 02/7/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019. Ông Võ Xuân Ca- UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị gồm các ông (bà) trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 27 thành viên của 04 Hội đồng tư vấn và các Ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở nội dung, chương trình, kế hoạch của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra hằng năm, các Hội đồng tư vấn đã phối hợp chặt chẽ với các Ban chuyên môn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể để thực hiện công tác tư vấn do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu. Từ năm 2014 đến 2018 các Hội đồng tư vấn đã tham gia góp ý 94 dự thảo văn bản (37 dự thảo văn bản của Trung ương và 57 dự thảo văn bản của tỉnh); tham gia làm thành viên 07 đoàn khảo sát, 14 đoàn giám sát; trực tiếp tham gia 06 hội nghị phản biện xã hội đối với 07 dự thảo đề án, nghị quyết do HĐND và UBND tỉnh soạn thảo; tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động kiều bào trên địa bàn tỉnh; Hội đàm thường niên giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam với Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Koong; thăm hỏi các vị chức sắc, các cơ sở thờ tự và những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ trọng của các tôn giáo…; tham gia đầy đủ các kỳ họp thường kỳ, các hội nghị trong 6 tháng, 01 năm do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.


Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh những yêu cầu đặt hàng của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiều Hội đồng tư vấn đã chủ động đề xuất những nội dung tư vấn giám sát, cụ thể: HĐTV Dân chủ - Pháp luật trực tiếp chủ trì xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn giám sát tình hình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải quyết khiếu nại; tổ chức 02 cuộc khảo sát làm việc với đại diện các hộ dân có đất và tài sản bị ảnh hưởng trong quá trình giải phóng mặt bằng của các dự án do Trung ương và tỉnh đầu tư; Hội đồng tư vấn Kinh tế - Xã hội chủ động đề xuất nội dung và thành lập 03 cuộc khảo sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; 02 cuộc khảo sát về công tác triển khai thực hiện việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới và khảo sát khu dân cư vùng biên giới, biển đảo…Thông qua các cuộc khảo sát, các Hội đồng tư vấn đã tổng hợp, đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


Ông Nguyễn Phi Hùng- PCT Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
báo cáo kết quả hoạt động các Hội đồng tư vấn

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm của các thành viên của các Hội đồng tư vấn:

Ông Nguyễn Anh Cả- Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế - Xã hội: Chặng đường nhiệm kỳ 5 năm, các thành viên trong Hội đồng tư vấn KT-XH tuy chưa có nhiều kinh nghiệm trên lĩnh vực tư vấn nhưng những việc đã làm và kết quả đã đạt được là bài học đáng quý ở chặng đường tiếp theo. Từng thành viên Hội đồng tư vấn cần phải xác định rõ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình để tham gia cùng đoàn giám sát, đặc biệt là công tác phản biện xã hội.


Nguyễn Anh Cả- Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế - Xã hội phát biểu

Ông Phan Khắc Chưỡng- Chủ nhiệm hội đồng tư vấn Dân chủ- pháp luật khẳng định: So với nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ này các Hội đồng tư vấn đã từng bước đổi mới và có nhiều bức phá trong hoạt động. Các HĐTV đã nắm bắt được những vấn đề cần tư vấn, lựa chọn những vấn đề nổi cộm ở địa phương và trên cơ sở những yêu cầu đặt hàng của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để triển khai thực hiện. Qua đó góp phần nâng vị trí cao vị thế vai trò của Mặt trận. Trong những năm tiếp theo để hoạt động của HĐTV hiệu quả hơn, Ông Chưỡng đề nghị cần tập trung vào 03 giải pháp cơ bản: Thứ nhất cần chú trọng củng cố kiện toàn các HĐTV, cơ cấu các thành viên phải nhiệt tình, tâm huyết và có trình độ chuyên môn nhất định trên lĩnh vực liên quan. Thứ hai: Cần có sự cơ chế phối hợp giữa các HĐTV của tỉnh và các Ban Tư vấn ở huyện và xã để kịp thời nắm bắt và tư vấn giải quyết những phát sinh bất cập ngay tại cơ sở. Thứ ba: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới nhất là kỹ năng tư vấn.


Ông Phan Khắc Chưỡng- Chủ nhiệm hội đồng tư vấn Dân chủ- pháp luật phát biểu

Ông Vũ Khắc Trọng – Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Đối ngoại nhân dân: Cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Ban chuyên môn giúp cho các HĐTV hoàn thành nhiệm vụ của mình; đồng thời đề nghị các thành viên còn tham gia các HĐTV trong nhiệm kỳ tới cần phát huy vai trò chủ động trong việc lựa chọn và đề xuất những vấn đề liên quan đến trách nhiệm được phân công.


Ông Vũ Khắc Trọng– Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Đối ngoại nhân dân phát biểu

Kết luận Hội nghị, ông Võ Xuân Ca khẳng định trong 05 năm qua hoạt động của các HĐTV có nhiều đổi mới, nhiều HĐTV đã chủ động đề xuất và chủ trì tổ chức nhiều cuộc khảo sát, hiệu quả hoạt động của HĐTV rất đáng biểu dương và ghi nhận những chia sẻ và đề xuất của thành viên các HĐTV. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị các thành viên Hội đồng tư vấn cần chủ động hơn nữa trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân; nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm vững thông tin; đồng thời chủ động đề xuất những ý kiến liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, dân tộc, tôn giáo, công tác tham gia xây dựng chính quyền và công tác đối ngoại nhân dân./.

Tác giả: Bích Phượng

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác: