Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Tin tức - Sự kiện

Nhân sự Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024: Chọn người gắn với nhiệm vụ

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 9:45 | 28/05 Lượt xem: 1805

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, nhất là về nhân sự theo hướng chọn người gắn với nhiệm vụ, công tác tổ chức Đại hội (ĐH) MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Quảng Nam đã hoàn thành ở cấp huyện, là bước quan trọng để ĐH Mặt trận cấp tỉnh sắp tới diễn ra đảm bảo chất lượng về mọi mặt.


Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Quảng Nam, duyệt nội dung, nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: VINH ANH
Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Quảng Nam, duyệt nội dung, nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: VINH ANH

Nhiều đổi mới từ cấp huyện

Ngày 17.5, huyện Tiên Phước là đơn vị cuối cùng trong tỉnh tổ chức ĐH Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐH Mặt trận của 18 huyện, thị xã, thành phố đã hiệp thương cử ra 904 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, với tỷ lệ ủy viên nữ chiếm 21%, người ngoài Đảng chiếm 25,5%, dân tộc thiểu số chiếm 17,1%. Về cơ cấu thành phần, ủy viên là người đứng đầu các tổ chức thành viên chiếm 25,9%, cán bộ chuyên trách cấp xã 35,1%, đặc biệt tỷ lệ ủy viên là nhân sĩ trí thức, chuyên gia, cá nhân tiêu biểu chiếm 45%.

Văn kiện đại hội phải ngắn gọn, dễ làm và dễ kiểm tra

Tại buổi làm việc duyệt nội dung, nhân sự ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác tổ chức ĐH Mặt trận cấp xã, cấp huyện và sự chuẩn bị cho ĐH Mặt trận cấp tỉnh sắp đến của Quảng Nam. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận tỉnh xây dựng văn kiện báo cáo chính trị ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra. Nội dung phải đúc kết được những kết quả ấn tượng và chỉ ra hạn chế nhiệm kỳ qua, qua đó rút kinh nghiệm, bài học sâu sắc cho nhiệm kỳ đến. Văn kiện phải thể hiện được đặc thù của Mặt trận, không phải như đoàn thể bình thường. Ông Trần Thanh Mẫn tin tưởng, ĐH Mặt trận tỉnh sẽ lựa chọn được những người ưu tú, đóng góp thiết thực cho công tác Mặt trận nhiệm kỳ đến, trong đó mong muốn Mặt trận tỉnh sẽ làm tốt việc nắm tình hình nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp giải quyết đơn thư tố cáo của nhân dân; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động...

Nhìn lại kết quả ĐH Mặt trận cấp huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng đánh giá, công tác chuẩn bị, tổ chức ĐH có nhiều nét mới, tiến bộ. ĐH nhận được sự tham gia, tập trung chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, thể hiện ở việc ban hành kịp thời các chỉ thị, thông tri chỉ đạo; 18 đơn vị cấp huyện đều cử Phó Bí thư hoặc Phó Bí thư Thường trực cấp ủy tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp với tư cách là tổ chức thành viên Mặt trận; 100% đơn vị cấp huyện đều phân công Ủy viên Ban Thường vụ làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Bên cạnh đó, UBND 18 huyện, thị xã, thành phố đều phối hợp chặt chẽ, tích cực, trách nhiệm với Mặt trận trong tổ chức ĐH. Mặt trận cấp huyện đã tập trung chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ ở các nội dung; chương trình hành động thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp cụ thể. Đặc biệt công tác nhân sự ĐH được chuẩn bị theo tinh thần thực chất, thiết thực. Nhờ đó, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện được cơ cấu theo hướng đổi mới, mời các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, người có uy tín, có tâm huyết với công tác Mặt trận tham gia. Cùng với đó, công tác tuyên truyền của ĐH được chuẩn bị kỹ lưỡng, cả tuyên truyền trực quan lẫn hệ thống truyền thanh - truyền hình... “ĐH Mặt trận cấp huyện thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Từ việc chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ và tổ chức thành công đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của hệ thống chính trị, cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới” - ông Hùng nói.

Cơ cấu nhân sự cấp tỉnh theo hướng thực chất

Từ thành công của ĐH Mặt trận cấp huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tin tưởng vào chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tỉnh nhiệm kỳ đến. Một trong những điểm mới trong công tác tổ chức ĐH Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 là chương trình ĐH Mặt trận tỉnh và Mặt trận 9 huyện đồng bằng kéo dài lên 1,5 ngày. Điều này nhằm tránh hình thức trong tổ chức ĐH, tạo điều kiện cho đại biểu thảo luận, góp ý nội dung văn kiện ĐH cấp mình, cấp trên và góp ý điều lệ MTTQ Việt Nam. Tại ĐH Mặt trận tỉnh tới đây, 300 đại biểu chính thức sẽ được chia làm 4 tổ để thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung.

Ông Nguyễn Phi Hùng cho biết, đến nay các phần việc chuẩn bị tổ chức ĐH Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đã cơ bản hoàn tất. Với văn kiện ĐH, đến nay đã dự thảo lần 3 và được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao. Tới đây, dự thảo sẽ lấy ý kiến lần cuối tại hội nghị sơ kết 6 tháng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hoàn chỉnh.

Đề án nhân sự cũng được chuẩn bị nghiêm túc, theo hướng thực chất, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của Mặt trận. Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 90 vị, Ban Thường trực có 9 vị; trong đó thành phần cơ cấu các cá nhân tiêu biểu, nhân sĩ trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực tăng hơn nhiệm kỳ trước. “Nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận là tập trung xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện được vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Do đó, cơ cấu ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng phải gắn với 2 nhiệm vụ trọng tâm đó. Đồng thời qua tiếp xúc, theo dõi, chúng tôi sẽ chọn ra những cá nhân tiêu biểu thực sự, là những người có tinh thần, tâm huyết và khả năng đóng góp ý kiến cho công tác Mặt trận. Từ đó, Ban Thường trực sẽ trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc và mời họ tham gia trên tinh thần tự nguyện” - ông Hùng nói.

VINH ANH

Tác giả: P.Q

Nguồn tin: Báo Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác: