Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Tin tức - Sự kiện

Quảng Nam khẳng định thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4 là đúng luật

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 18:25 | 03/11 Lượt xem: 1375

(ĐCSVN) - Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định: Địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp đã không triển khai dự án trong thời gian dài, nên UBND tỉnh Quảng Nam thông báo thu hồi chủ trương cho phép khảo sát, nghiên cứu đầu tư là phù hợp với quy định của pháp luật.


Bản vẽ thiết kế thủy điện Đắk Di 4 (Ảnh: ĐT)

Theo đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, dự án thủy điện Đăk Di 4 nằm trên địa bàn xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép Công ty Cổ phần Cung ứng đầu tư và Xây lắp (SIC) nghiên cứu đầu tư dự án tại Công văn số 1748/UB-KTN ngày 24/9/2003 (sau này Công ty Cổ phần SIC chuyển cho Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăk Di 4).

UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho Công ty Cổ phần SIC (chủ đầu tư dự án Thủy điện Đăk Di 4) chủ trì khảo sát, lập dự án đầu tư hạng mục đường dây 110kV đấu nối từ trạm biến áp 220/110kV Sông Tranh 2 đến nhà máy thuỷ điện Đăk Di 4 để đấu nối các dự án thủy điện tại khoản 2 mục II Thông báo số 408/TB-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh.

Mặc dù được cho phép nghiên cứu đầu tư kể từ năm 2003 nhưng Công ty Cổ phần SIC đã không triển khai thực hiện dự án trong thời gian dài và đến năm 2008, theo đề xuất Công ty, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho gia hạn thời gian thực hiện dự án với yêu cầu phải khởi công dự án trong quý IV/2009.

Thực hiện ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 1833/BCT-TCNL, ngày 11/3/2014 về thông báo kết quả rà soát các quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành và khai thác các công trình thủy điện báo cáo Quốc hội khóa XIII – Kỳ họp thứ 6; trong đó, dự án Thủy điện Đăk Di 4 thuộc đối tượng các dự án thủy điện tạm dừng, chưa được đầu tư xây dựng trước năm 2015.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ cho phép Công ty Cổ phần SIC được phép triển khai dự án Thủy điện Đăk Di 4 và Bộ Công Thương đã thống nhất cho triển khai thực hiện trong năm 2015, nhưng đến năm 2016, Công ty Cổ phần SIC lại tiếp tục chuyển chủ đầu tư dự án từ sang Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4.

Việc chuyển đổi này đã được UBND tỉnh thống nhất cho chuyển và tiếp tục cho gia hạn thời gian thực hiện dự án, với yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4 phải làm việc với Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam (nay là Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư) để ký cam kết tiến độ, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo đúng quy định. Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND, ngày 01/6/2016 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Thủy điện Đăk Di 4.

Theo cam kết giữa với Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp vào ngày 14/4/2016, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4 ký quỹ với số tiền là 3,84 tỷ đồng và thời hạn nộp tiền chậm nhất vào ngày 14/5/2016. Tuy nhiên, Công ty Thủy điện Đăk Di 4  đã không nộp tiền theo đúng cam kết.

Qua kết quả kiểm tra thực địa và theo báo cáo về hồ sơ, thủ tục dự án Thủy điện Đăk Di 4 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh nhận thấy doanh nghiệp không triển khai dự án theo đúng cam kết tiến độ kể từ năm 2003 đến nay.

Theo đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, UBND tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần tạo điều kiện gia hạn tiến độ nhưng Công ty vẫn vi phạm. Ngoài ra, việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục không đảm bảo yêu cầu tiến độ cam kết. Đồng thời, doanh nghiệp xây dựng trái phép tại khu vực cho phép khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án Thủy điện Đăk Di 4 khi UBND tỉnh chưa thống nhất Quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Cùng với đó, việc nộp tiền ký quỹ đảm bảo dự án 3,84 tỷ đồng mà Công ty Thủy điện Đăk Di 4 phải thực hiện đã không đúng theo cam kết mặc dù đã được Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở. Điều đó cho thấy năng lực tài chính của Công ty này rất hạn chế, không đảm bảo thực hiện dự án và đưa vào vận hành theo đúng cam kết tiến độ.

Do đó, để thực hiện chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Quảng Nam trong xử lý các dự án chậm tiến độ, đặc biệt đối với các dự án ảnh hưởng đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; theo ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 1218/UBND-KTTH ngày 17/3/2017 về việc chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan đến dự án thủy điện Đăk Di 4 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4.

Theo đó, Công văn trên đã thông báo chấm dứt nghiên cứu đầu tư và thu hồi dự án Thủy điện Đăk Di 4 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4; thông báo chấm dứt hiệu lực các Công văn: số 1748/UBND-KTN ngày 24/9/2003, số 4061/UBND-KTN ngày 10/9/2015, khoản 2, mục II Thông báo số 408/TB-UBND ngày 11/9/2015; đồng thời đã giao Sở Công Thương xây dựng (lập) bộ tiêu chí để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để triển khai đầu tư dự án.

Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định: Địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong khuôn khổ theo các quy định của Nhà nước nhưng Công ty đã không triển khai trong thời gian dài nên UBND tỉnh Quảng Nam thông báo thu hồi chủ trương cho phép khảo sát, nghiên cứu đầu tư là phù hợp với quy định của pháp luật, hợp tình, hợp lý. Trường hợp Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4 muốn tiếp tục đầu tư dự án Thủy điện Đăk Di 4 thì tham gia đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định./.

Tác giả: Đình Tăng- Lan Anh

Nguồn tin: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

00001142468

Hôm nay: 12806