Phiên bản mobile

MENU

Chi tiết tin

Tin tức - Sự kiện

Tài liệu ôn tập thi công chức năm 2018

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 8:04 | 12/07 Lượt xem: 1158

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam công bố tài liệu ôn tập thi công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2018

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam; tại cuộc họp ngày 06-7-2018, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất thông qua nội dung tài liệu ôn tập môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2018 cụ thể như sau: 
       1. Môn kiến thức chung: Thi viết, ôn tập 03 chuyên đề, gồm:
- Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
- Chuyên đề 2: Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước.
- Chuyên đề 3: Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức.
       2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
       2.1. Đối với bài thi viết
       a. Đăng ký dự thi vào ngạch chuyên viên ở khối Đảng ôn tập 02 chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng.
- Chuyên đề 2: Một số quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh và cấp ủy cấp huyện.
       b. Đăng ký dự thi vào ngạch kế toán viên ở khối Đảng ôn tập 02 chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng.
- Chuyên đề 2: Một số quy định liên quan đến kế toán. 
       c. Đăng ký dự thi vào ngạch chuyên viên ở cơ quan Ủy ban Mặt trận, đoàn thể ôn tập 02 chuyên đề.
- Chuyên đề 1: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Chuyên đề 2: Một số quy định liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
       2.1. Đối với bài thi trắc nghiệm
Ôn tập bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 315 câu.
- Bộ câu hỏi trắc nghiệm dự thi vào ngạch chuyên viên ở khối Đảng - Bộ câu hỏi trắc nghiệm dự thi vào ngạch kế toán viên ở khối Đảng
- Bộ câu hỏi trắc nghiệm dự thi vào ngạch chuyên viên ở cơ quan Ủy ban Mặt trận, đoàn thể

Trong quá trình ôn tập, có gì vướng mắc, cần trao đổi đề nghị phản ánh về cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy số điện thoại 0235.3814.737 hoặc hộp thư điện tử, địa chỉ thicongchucqn2018@gmail.com) để được giải đáp.
       Lưu ý: Các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển công chức năm 2018 thường xuyên được cập nhập tại địa chỉ http://quangnam.dcs.vn và http://www.quangnam.gov.vn. Đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi để biết thông tin.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Dũng- Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nguồn tin: quangnam.dcs.vn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: (0235)3.852.554, (0235)3.852.557.Fax: (0235)3.811.245
Email: mtqnam@yahoo.com.vn, ubmttqqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

00001142620

Hôm nay: 12958