Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Tin tức - Sự kiện

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM 83 NĂM THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2013)

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 9:29 | 21/11 Lượt xem: 128683

Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày 18/11/2013, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt các vị ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa VIII, thành viên các Hội đồng tư vấn và toàn thể cán bộ, công chức UBMTTQVN tỉnh.

Trong suốt chặn đường lịch sử 83 năm qua kể từ ngày thành lập (18/11/1930), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng với dân tộc trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất đổi tự hào, góp phần viết nên trang sử vàng son của dân tộc ta trong thế kỷ XX; vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước một cách toàn diện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trải qua 7 lần Đại hội, bằng Nghị quyết và chương trình hành động mang tính thiết thực, cụ thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã từng bước khẳng định mình, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc- bài học quí giá đã được trải nghiệm trong thực tiễn đồng thời thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã quy tụ, thu hút sự đồng thuận và hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, tổ chức cứu trợ kịp thời cho đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh... đã tạo nên phong trào thi đua mạnh mẽ và mang tính nhân văn sâu sắc.

       
Quang cảnh buổi gặp mặt thân tình và ấm áp.
Năm 2013, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp chặt chẽ thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát động phong trào thi đua thực hiện đạt kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ở 3 cấp được hơn 8,5 tỷ đồng kịp thời xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" không ngừng lan tỏa bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể; công tác bảo vệ môi trường, nhân rộng khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo gắn với bảo vệ môi trường lên 750 KDC; tiếp tục thực hiện giai đoạn hai Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), hướng dẫn Mặt trận các cấp trong tỉnh phối hợp tổ chức tốt các hoạt động như bàn giao nhà đại đoàn kết, thăm hỏi các đối tượng chính sách... và tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2013; phối hợp thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp xúc cử tri với các đại biểu dân cử, đề xuất và phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp về tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân được quan tâm giải quyết; tổ chức để nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; công tác dân tộc-tôn giáo, công tác đối ngoại nhân dân cũng được thường xuyên chú trọng; sự phối hợp tích cực của các tổ chức thành viên và các Ban, ngành liên quan góp phần đạt hiệu quả thiết thực; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc miền Trung bị thiệt hại trong Bão số 10, tiếp nhận và tổ chức cứu trợ kịp thời cho đồng bào Quảng Nam bị thiệt hại nặng nề trong Bão số 11 và mưa lũ (do ảnh hưởng của Bão số 15) với tổng số tiền và hàng gần 18 tỷ đồng.Thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 09/7/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về lãnh đạo, chỉ đọa Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2014-2019 tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019 đảm bảo đúng hướng dẫn và quy định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tại buổi gặp mặt, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng 35 Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" cho những cá nhân cán bộ, công chức Mặt trận các cấp và Khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã có đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong những năm qua./.
Đồng chí Lê Văn Lai-Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tác giả: XM

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 16.2.24
* CM 02.02.24

LIÊN KẾT WEB

select