Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Tham gia xây dựng nông thôn mới

Thị xã Điện Bàn hoàn thành lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 22:09 | 19/09 Lượt xem: 349

Theo đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn, Ban Thường trực Ủy bân MTTQ Việt Nam thị xã vừa hoàn thành việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại xã Điện Phước, xã Điện Phong và xã Điện Trung của thị xã Điên Bàn. Đây là 03 xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Đầu năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Điện Bàn chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


Diện mạo nông thôn mới tại thị xã Điện Bàn

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Mặt trận tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với 03 xã: Điện Phước, Điện Phong và Điện Trung.

Tại các địa phương, từ ngày 30/8/2023 đến ngày 18/9/2023, Mặt trận cấp xã báo cáo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền thống nhất phạm vi phát phiếu đảm bảo các văn bản hướng dẫn của Mặt trận cấp trên; chủ trì hiệp thương với các tổ chức thành viên để triển khai thực hiện.

 Quá trình lấy ý kiến đánh giá của người dân được tiến hành ở 19 khu dân cư do Ban Công tác Mặt trận khu dân cư chủ trì cùng các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến thông qua tổ chức Hội nghị KDC, phát phiếu, hướng dẫn hộ gia đình ghi phiếu trả lời câu hỏi và nhận phiếu từ các hộ gia đình.

Nội dung lấy ý kiến sự hài lòng của người dân được thực hiện theo 19 câu hỏi (tại mẫu phiếu 02- Hướng dẫn 90/HD-MTTW), người trả lời phiếu là đại diện của hộ gia đình tại các khu dân cư trên địa bàn xã.

Theo đó, xã Điện Phước phát phiếu đến 2634/2747 (95,88%). Kết quả, trên 95% số người được hỏi trả lời hài lòng với kết quả xây dựng xã NTM nâng cao. Trong đó, có câu hỏi tỷ lệ hài lòng gần 100%. Thông qua kết quả trên, đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn toàn xã. Số phiếu chưa hài lòng 113/2747 (4,12%). Nội dung chưa hài lòng tập trung ở một số hộ dân chưa nắm bắt về công tác quy hoạch; một số tuyến đường ngõ xóm nhỏ chưa được nâng cấp, sửa chữa, mặt đường và nền đường không đảm bảo; việc sử dụng các dụng cụ thể thao ngoài trời tại nhà văn hoá các thôn chưa phát huy hết công năng…

Xã Điện Phong phát Phiếu đến 2073/2150 hộ (96,42), qua tổng hợp có 77/2150 hộ chưa hài lòng (3,58%). Nội dung chưa hài lòng tập trung ở một số hộ dân liên quan đến hoạt động chưa hiệu quả của Hợp tác xã; hệ thống cấp nước sạch tập trung hoạt động chưa hiệu quả. Tình hình ANTT vẫn còn tìm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tệ nạn xã hội xẩy ra trên địa bàn xã như: trộm cắp, ma tuý.

Xã Điện Trung phát Phiếu đến 1025/1200 hộ (85,41%), có 171/1200 hộ chưa hài lòng (14,25%). Nội dung chưa hài lòng liên quan đến HTX nông nghiệp không còn tham gia hỗ trợ cho người dân trong việc điều hành thuỷ lợi, điện, đất màu dẫn đến người dân gặp khó khăn trong sản xuất. Một số thủ tục khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn khó khăn, phức tạp gây phiền hà cho người dân. Một số tuyến đường chưa được đầu tư trồng hoa để đảm bảo cảnh quan nông thôn mới. Nước sạch: hiện nay hệ thống cấp nước tập trung đã xuống cấp, một số hệ thống đường ống đến các KDC bị hư hỏng….

Việc triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã NTM nâng cao được MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn và 03 xã: Điện Phước, Điện Trung, Điện Phong triển khai đồng bộ, hiệu quả từ khâu xây dựng kế hoạch, tập huấn, hướng dẫn, phối hợp đến tổng hợp đánh giá kết quả triển khai thực hiện đảm bảo tính khách quan, chính xác, thực chất. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện và phối hợp của chính quyền, sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ MTTQ, tổ chức thành viên và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Thông qua việc tổng hợp phiếu, Mặt trận các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng NTM góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023.

Tác giả: Trần Thị Hà (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn)

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 01.12.23
* CM 17.11.23

LIÊN KẾT WEB

select