Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Tham gia xây dựng nông thôn mới

Bình Phú phấn đấu xã đầu tiên của huyện Thăng Bình đạt danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 10:37 | 19/09 Lượt xem: 461

Xã Bình Phú, huyện Thăng Bình phát động Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vào năm 2013, qua gần 05 năm triển khai, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo, tập trung đầu tư, hỗ trợ về mọi mặt của Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN và các Ban ngành đoàn thể của huyện; sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, cùng với sự đồng tình ủng hộ của toàn dân, đến năm 2017 xã Bình Phú được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã Bình Phú tập trung chỉ đạo thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Hiện nay, kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ dân sinh như điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, đảm bảo cho hoạt động dân sinh và sản xuất của nhân dân; Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, đến nay không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo không có khả năng lao động); Tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 54,17 triệu/ người/năm; Đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, có 3/4 thôn được công nhận thôn văn hóa 03 năm liền; Công tác giáo dục được quan tâm thực hiện, đảm bảo tốt công tác dạy và học, y tế xã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; Cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng chuyển biến tích cực, người dân được nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; Quốc phòng, an ninh trật tự được giữ vững, không có tụ điểm phức tạp, không có khiếu nại đông người kéo dài, tình hình tệ nạn được kiềm chế, giảm dần qua các năm.

Qua đánh giá mức độ duy trì đạt chuẩn các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam thì xã Bình Phú đã đạt 15/19 tiêu chí đạt chuẩn và căn cứ Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh (viết tắt Quyết định 2333). Theo kết quả tự đánh giá của UBND xã Bình Phú thì có 08/19 tiêu chí đạt chuẩn.Từ những kết quả trên, xã Bình Phú đánh giá, rà soát mức độ đạt được từng chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 là cơ sở để xây dựng mục tiêu, kế hoạch và giải pháp thực hiện quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.


Quang cảnh khang trang của xã NTM Bình Phú

Cùng với chính quyền địa phương, để đạt được mục tiêu đề ra Mặt trận đã phối với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt được các chỉ tiêu đề ra về xã nông thôn mới nâng cao mà địa phương đang thực hiện. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các trưởng ban CTMT khu dân cư luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thi đua phát triển kinh tế, góp công, góp của xây dựng hạ tầng, tạo diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp. Để chương trình xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tuyên truyền đến các cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đồng thời lồng ghép, thực hiện hiệu quả cùng các cuộc vận động khác, quyết tâm tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Hiện nay phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Bình Phú đã và đang nhận được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Phú nhất định sẽ xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao đúng theo lộ trình đề ra, trở thành xã đầu tiên trên địa bàn huyện Thăng Bình đạt được danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023 này./.

Tác giả: Châu Thị Lan- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Phú- Thăng Bình

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 01.12.23
* CM 17.11.23

LIÊN KẾT WEB

select