Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

Chi tiết tin

Tham gia xây dựng nông thôn mới

Sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình nông thôn mới

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 21:50 | 17/09 Lượt xem: 639

Nhằm đánh giá kết quả 3 năm (2021-2023) và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết từ cấp xã, cấp huyện và tại tuyến tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 12/2023.

Theo kế hoạch, các địa phương tiến hành đánh giá toàn diện, đầy đủ, thực chất kết quả 03 năm (2021-2023) triển khai thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn. Việc sơ kết phải tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm để triển khai hiệu quả Chương trình NTM trong thời gian đến. Việc sơ kết, đánh giá phải bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, tổ chức theo quy trình từ cơ sở lên.


                                         Mô hình "Vườn xanh- Nhà đẹp- Ngõ đẹp"

Nội dung sơ kết tập trung đánh giá kết quả tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình NTM ở các cấp. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, bộ máy giúp việc, ban hành văn bản chỉ đạo, cơ chế chính sách riêng (nếu có), công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, vận động; công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng kết kết hằng năm. Đánh giá đầy đủ tình hình và kết quả thực hiện các Bộ tiêu chí NTM các cấp; về các cơ chế, chính sách đã ban hành và việc tổ chức triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến Chương trình NTM. Nêu rõ nội dung, phương pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để xây dựng NTM, nhất là huy động nguồn lực từ ngân sách, doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng dân cư trong việc xây dựng NTM và thôn NTM kiểu mẫu, để người dân thật sự là chủ thể trong xây dựng NTM.

Hội nghị ở cấp xã do đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND xã được chọn chủ trì tổ chức trước ngày 15/10/2023; cấp huyện trước ngày 15/11/2023 do Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Hội nghị cấp tỉnh tổ chức trước ngày 15/12/2023, do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

Được biết, theo kế hoạch, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn tham mưu báo cáo sơ kết việc nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM.

Tác giả: NH

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tên Video
* CM 01.12.23
* CM 17.11.23

LIÊN KẾT WEB

select