Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

Chi tiết tin

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

XÁC ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG LUÔN LÀ NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN, LIÊN TỤC

Người đăng: Quản trị Ngày đăng: 15:14 | 17/02 Lượt xem: 193

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), sáng 02/12, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Đây là chương trình làm việc hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đối với các địa phương mà thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách.

Cùng tham dự có ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Đoàn cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các sở, ngành liên quan tỉnh Sóc Trăng.

Công khai, minh bạch và quyết liệt

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại cuộc làm việc

Trước đó, Tổ giúp việc Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã làm việc với 9 sở, ngành của tỉnh Sóc Trăng: Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Cục thi hành án, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thành ủy Sóc Trăng, từ kết quả làm việc, Đoàn công tác đã xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Sóc Trăng trong năm 2019.

Theo báo cáo của đoàn công tác, thời gian qua, Tỉnh ủy đã quan tâm quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018;… qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên đối với công cuộc đấu tranh PCTN và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN đã được quan tâm; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt như công tác cải cách hành chính đối với các quy định về thủ tục, trình tự, các loại giấy tờ cần thiết khi đến liên hệ và thời gian giải quyết, trả kết quả, lịch tiếp công dân; việc công khai, minh bạch phân bổ dự toán, tình hình và kết quả sử dụng kinh phí ngân sách, sử dụng tài sản, trang thiết bị, mua sắm trang thiết bị; công khai kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn;…

Ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại cuộc làm việc

Đặc biệt, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được quan tâm; công tác kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra, tự thanh tra đã phát hiện các sai phạm, bước đầu đã xử lý một số trường hợp, cả kỷ luật Đảng và chuyển cơ quan điều tra. Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được quán triệt, chỉ đạo nghiêm túc.

Bên cạnh đó, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng và sai phạm về kinh tế qua công tác thanh tra và giải quyết đơn thư, phản ánh, tố cáo đã có chuyển biến tích cực. Trong kỳ, toàn tỉnh đã triển khai 48 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, thu, chi tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản. Qua thanh tra đã thu hồi được 96,6% tổng số tiền sai phạm. Việc tiến hành kiến nghị xử lý hành chính đối với tập thể, cá nhân có sai phạm được triển khai nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại cuộc làm việc

Đóng góp vào những kết quả đó, phải kể đến vai trò của MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh khi luôn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ đến toàn thể đoàn viên, hội viên; các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các văn bản, quy chế, quy định, tiêu chuẩn, định mức liên quan đến cán bộ, công chức để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu phát biểu tại cuộc làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu cho biết, Sóc Trăng đã thành lập, duy trì Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác PCTN, lãng phí trong đó chú trọng các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về PCTN, lãng phí, nhất là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

“Tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành rà soát lại tiêu chuẩn của cán bộ, tiến hành công khai, minh bạch kết luận thanh tra. Việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được chỉ đạo sát sao, kịp thời và tránh phát sinh những vụ việc nổi cộm trong nhân dân”, ông Phan Văn Sáu thông tin.

Đáp ứng niềm mong đợi của nhân dân

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Đoàn công tác trao đổi với đại biểu tại cuộc làm việc

Ghi nhận, đánh giá cao về những nỗ lực, cố gắng của đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Sóc Trăng thời gian qua, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương, đặc biệt là việc triển khai công tác PCTN, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo công tác PCTN tỉnh, công tác kiểm tra, thanh tra, tự kiểm tra, thanh tra; việc công khai, minh bạch trong hoạt động được nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện; việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu được quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, từ đó chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, huy động sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân đối với công tác PCTN.

“MTTQ, các tổ chức thành viên và cơ quan báo chí đã tích cực vận động nhân dân tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Đại hội XII của Đảng đã xác định, đấu tranh PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị.

Với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, vừa khẩn trương, tích cực, vừa bài bản, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, cụ thể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN Nguyễn Phú Trọng, từ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác PCTN được quan tâm, nhiều vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm,.

Từ những kết quả này, tham nhũng từng bước được kiềm chế, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được tăng cường, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân và đưa đất nước ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, tại Hội nghị tổng kết công tác PCTN năm 2018 đã đánh giá: công tác tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản trợ sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong dư luận, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục hiệu quả chưa cao; chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và người dân về PCTN; trách nhiệm người đứng đầu chưa được phát huy; việc thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp;…

Để công tác PCTN tỉnh Sóc Trăng đạt hiệu quả và phát huy dân chủ hơn nữa, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Tỉnh ủy cần quyết liệt triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018 và tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo hướng chú trọng về chất lượng, nội dung, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đặc biệt, chú ý các giải pháp phòng ngừa theo Luật PCTN năm 2018 như: cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; tăng cường thu hồi tài sản tham nhũng;..

“Cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như quản lý, sử dụng nhà đất công, chi tiêu ngân sách, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu tư công, tình trạng "tham nhũng vặt"”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Đối với việc xây dựng kế hoạch PCTN hằng năm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu Tỉnh ủy Sóc Trăng phải đảm bảo tính cụ thể, tránh hình thức, chỉ đạo có hiệu quả. Cần nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đồng thời đẩy mạnh thu hồi, tài sản trong các vụ án kinh tế và khắc phục thiệt hại về kinh tế qua công tác thi hành.

Để công tác PCTN tạo được sự đồng tình trong nhân dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí phải cùng vào cuộc để huy động sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân. Cùng với đó, cần trú trọng tới việc xem xét, trả lời yêu cầu, kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật.

“Giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Khẳng định những kiến nghị, đề xuất và khó khăn, vướng mắc của Tỉnh ủy Sóc Trăng đã được Đoàn công tác tổng hợp chi tiết, đầy đủ để báo cáo Ban Chỉ đạo và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, từ những bài học kinh nghiệm và biện pháp PCTN của tỉnh Sóc Trăng, tham nhũng nhất định sẽ được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân.

Nguồn tin: mattran.org.vn/

[Trở về]

Các tin mới:


  

LIÊN KẾT WEB

select