Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 14-CT/TU
Ngày ban hành: 23/08/2021
Người ký: Phan Việt Cường
Ngày hiệu lực: 23/08/2021
Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:14-CT-TU08232021171320.pdf[ Tải về ]1.91 Mb

Nội dung trích yếu :
Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới


Đã xem: 1127 lượt
Tên Video
* CM 17.11.23
* CM 03.11.23

LIÊN KẾT WEB

select