Phiên bản mobile

Mode:         
PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!
MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 08-CTr/TU
Ngày ban hành: 18/08/2021
Người ký: Lê Văn Dũng
Ngày hiệu lực: 18/08/2021
Chường trình svề thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CT 08 -CTR.pdf[ Tải về ]1.09 Mb

Nội dung trích yếu :
Chường trình svề thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.


Đã xem: 1243 lượt
Tên Video
* CM 17.11.23
* CM 03.11.23

LIÊN KẾT WEB

select