Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 07 - 11/9/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM: 1,8 TỶ ĐỒNG; CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM: 100 TRIỆU ĐỒNG; ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  (QUỸ CỨU TRỢ TỈNH): 500 TRIỆU ĐỒNG; TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG NAM: 43.468.051 ĐỒNG; HẠT KIỂM LÂM NAM GIANG: 4.285.000 ĐỒNG.

MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 46/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành: 29/05/2020
Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Ngày hiệu lực: 29/05/2020
Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam "Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo"
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:kh_46_so_ket_5_nam_kl_02_cua_dct_ubtw_mttqvn_1.pdf[ Tải về ]1.6 Mb

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam "Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo"LIÊN KẾT WEB

select