Phiên bản mobile

Mode:         

NGÀY 07 - 11/9/2020, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TIẾP TỤC NHẬN ỦNG HỘ KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM: 1,8 TỶ ĐỒNG; CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NAM: 100 TRIỆU ĐỒNG; ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  (QUỸ CỨU TRỢ TỈNH): 500 TRIỆU ĐỒNG; TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG NAM: 43.468.051 ĐỒNG; HẠT KIỂM LÂM NAM GIANG: 4.285.000 ĐỒNG.

MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 864/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/03/2020
Người ký: Trần Văn Tân
Ngày hiệu lực: 28/03/2020
Quyết định tiếp tục tạm dừng một hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:QĐ 864 của UBND tỉnh.pdf[ Tải về ]859.29 Kb

Nội dung trích yếu :
Quyết định tiếp tục tạm dừng một hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19LIÊN KẾT WEB

select