Phiên bản mobile

Mode:         
MENU

VĂN BẢN CỦA TỈNH

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2815/QĐ-UBND ngày 18/9/2018
Ngày ban hành: 18/09/2018
Người ký: Trần Đình Tùng
Ngày hiệu lực: 18/09/2018
Quyết định cấp kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Quyet dinh 2815 ve kinh phi dai hoi MTTQVN cac cap.pdf[ Tải về ]325.22 Kb

Nội dung trích yếu :
Về việc cấp kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ tổ chức Đại hội
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024LIÊN KẾT WEB

select